Õppejõud, Konkurss

"Eestimaa õpib ja tänab": esita kandidaat Aasta Õppejõu tiitlile

Alates 31. märtsist ootab Haridus- ja Teadusministeerium kandidaate aasta õpetaja preemiatele, mis antakse tavapäraselt üle sügisel toimuval galal "Eestimaa õpib ja tänab". Kolmeteistkümne kategooria hulgas saab nominente esitada ka Aasta Õppejõu tiitlile. 

Aasta õppejõu tiitel on mõeldud kõrgkooli õppejõule, kes on viimase kolme aasta jooksul silmapaistval viisil toetanud üliõpilase arengut. Nominatsiooni saavad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid. 

Auhinna saaja:

 • panustab üliõpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse ning arvestab õpetamisel üliõpilase individuaalsusega;
 • on pälvinud üliõpilaste lugupidamise ja usalduse;
 •  kasutab tõhusaid ja innovaatilisi õppemeetodeid, mis on loonud aluse mitmekesiste valikute ja võimaluste arutamiseks ning mõtestamiseks ja mis väärivad teistele tutvustamist;
 • oma tegevuse ja eeskujuga toetab üliõpilaste iseseisvuse, väärtushinnangute ning eneseteadlikkuse kujunemist;
 • on olnud tulemuslik üliõpilaste mitmekülgse arengu toetamisel, sealhulgas üldiste, eri- ja kutsealaste kompetentside kujundamisel;
 • panustab märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse ning teeb tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

Kandidatuuri esitamine ja lisainfo on leitav SIIT.
Kandidaate saab esitada 26. aprillini. 

Haridus- ja Teadusministeeriumil soovib tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat otsustas pikendada EMTA 2019/2020. õppeaasta kevadsemestrit

Üldine, Õppeinfo

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat otsustas pikendada EMTA 2019/2020. õppeaasta kevadsemestrit

Täna, 30. märtsil kogunes virtuaalselt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat, et arutada õppetöö korraldamist riiklikus eriolukorras ning otsustas muuta 2019/2020. õppeaasta akadeemilist kalendrit.

Sealhulgas pikendas senat käesoleva semestri kestust, kuulutades välja erakorralise neljanädalase õppevaheaja 6. aprillist kuni 3. maini, mistõttu lükkub kevadsemestri lõpp edasi nelja nädala võrra 19 juulini. EMTA tänavune lõpuaktus on planeeritud toimuma EMTA kontserdi- ja teatrimaja suures saalis 18. juulil kell 16. 

Otsuste tegemisel lähtus senat nii arengutest riiklikus eriolukorras, senisest kogemusest distantsõppe korraldamisel kui ka akadeemias õpetavate erialade spetsiifikast. “Ametlikult on kõigis õppeasutustes välja kuulutatud distantsõpe, mis on meilgi tänu paljude õppejõudude kiirele ümberorienteerumisele ja loovale suhtumisele hästi käima läinud. Samas peame tunnistama, et mitmetel erialadel ja paljudes praktilistes ainetes ei ole ootamatult alanud distantsõpe eriti tulemuslik või ei olegi seda tänastes oludes võimalik läbi viia,” seletab EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas.  

Muusikaõpe on iseäralik ning mitmeid instrumente või erialasid ei olegi võimalik kodustes tingimustes harjutada. Samuti nõuavad paljud praktilised looverialad edasijõudmiseks asjaosaliste tihedat koostööd ja kontakti. “Hetkel puudub kindel teadmine, kui kaua eriolukorrast tulenevad piirangud jätkuvad, kuid peame juba praegu otsustama, kuidas õppetöö käesoleval semestri korraldada, et tagada õppetegevuse tulemuslikkus,” lisab Pärtlas.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia senat on akadeemia kõrgkooli otsustuskogu, kes vastutab akadeemia teadus-, arendus-, loome- ja õppetegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senati esimees on rektor, liikmeteks teised rektoraadi liikmed, õppeosakonna juhataja, doktorinõukogu esimees ja aseesimees, akadeemiliste osakondade juhid, samuti üliõpilaste esindajad.

 

EMTA flöödi eriala üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä Tampere flöödikonkursi finaalis

Konkurss

EMTA flöödi eriala üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä Tampere flöödikonkursi finaalis

25.–26. aprillini peetakse I Tampere flöödifestivali. Festivalil toimuva konkursi finaali jõudsid ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilased Anete Vinkel ja Iida-Annikki Helanterä vanemlektor Mihkel Peäske flöödiklassist. 

Konkursi finaal korraldatakse video vahendusel ning üksikasjad selle kohta on veel selgumisel. 

Tampere flöödifestivali eesmärk on ergutada flöödikultuuri, pakkudes õpilastele võimaluse osaleda meistrikursustel, tunnustatud flötistide kontsertidel ning panna end proovile konkursil. 

 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned on alates 16. märtsist SULETUD / täiendatud 26.03

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned on alates 16. märtsist SULETUD / täiendatud 26.03

Vabariigi Valitsus kehtestas 12. märtsil riigis eriolukorra koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamiseks. Seetõttu on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppehooned suletud alates esmaspäevast, 16. märtsist. Õppetöö ja muud tegevused jätkuvad võimalikult suures mahus distantsilt. 

Lähtudes Valitsuse otsusest ja Haridus- ja Teadusministeeriumist saadud suunistest otsustas EMTA rektoraat:

- EMTA õppehooned suletakse alates esmaspäevast, 16. märtsist kaheks nädalaks, kuni 29. märtsini. Õppetööd, üritusi, harjutamist, teadustööd, administratiivtööd või mistahes muud tegevust majades ei toimu. Õppehoonetesse ei pääse sel perioodil ka majakaardiga.

/ TÄIENDATUD 26.03: Lähtuvalt riiklikust eriolukorrast ning Vabariigi Valitsuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest JÄÄVAD EMTA ÕPPEHOONED SULETUKS, kuni rektoraat otsustab teisiti. /

- Õppetöö jätkub võimalikult suures mahus distantsilt ja veebisüsteemide toel. Optimaalsed lahendused selleks leitakse juhtkonna ja õppejõudude koostöös lähtuvalt õppetöö eripäradele. Erialadel, kus distantsõpet ei ole võimalik praegu korraldada (eelkõige individuaaltunnid), on akadeemia eesmärk tagada, et ärajäänud tunnid tehakse hiljem järele. 

Õppekorralduslike küsimuste korral on üliõpilased julgustatud pöörduma oma õppejõudude ja õppekorraldusspetsialisti poole (üldkontaktid, akadeemilise personali kontaktid). 

- Administratiivtöötajad jätkavad tööd kodukontorist ja on kättesaadavad e-posti vahendusel. 

- 13.–15. märtsini pääseb veel majja sisse. Kõigil töötajatel ja üliõpilastel, kellel on majas asju, mida nad lähinädalatel vajavad, palutakse need enne esmaspäeva kaasa võtta.

- Raamatukogu on avatud 13.03 kuni 19.00 ja 14.03 10–15.00 ning on esmaspäevast alates suletud. Kes vajab kodus töötamiseks mingeid teavikuid, palume need välja võtta täna või homme.

Kahe nädala pärast hindab EMTA rektoraat tänased otsused üle. Prioriteet hinnangute tegemisel on eelkõige inimeste turvalisus. 

Ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviiruse puhangu kohta leiab Terviseameti koduleheküljelt SIIT

Muusikateaduse prof Kerri Kotta õpik “Muusikateooria” kuulutati Eesti parimaks kõrgkooliõpikuks

Üldine, Konkurss

Muusikateaduse prof Kerri Kotta õpik “Muusikateooria” kuulutati Eesti parimaks kõrgkooliõpikuks

Eile, 12. märtsil kuulutati välja eelmise aasta parimad eestikeelsed kõrgkooliõpikud. Esikoha pälvis Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse professor Kerri Kotta koostatud õpik “Muusikateooria”. 

Raamatu puhul toodi esile teose laia pinda ning suurt kasutajaskonda kõikide muusikat õppivate inimeste seas. Raamat on kõikidele tasuta kättesaadav veebis

Kotta õpik keskendub lääne klassikalisele muusikale ja selle teooriale. Raamatu keskne fookus on kunstmuusikal, täpsemalt selle tonaalsel praktikal (common practice), mis hõlmab euroopa muusikaloos üldisemas plaanis ajajärku 1700–1900. Lähemalt saate raamatust uurida SIIT.

Kotta teose kõrval kuulutati esikohta jagama “Geoinformaatika” õpik, mille autorid on on Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja ja Jüri Roosaare. 

Programmi juhtkomitee esimees ning Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner märkis, et eestikeelsete kõrgkooliõpikute konkursi eesmärk on tunnustada eesti teaduskeele arendamist ning eestikeelse terminoloogia rakendamist. „Toetades ja tunnustades eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmist soodustame Eesti oskuskeele arengut,“ ütles Kärtner. „Igas valdkonnas peab olema võimalik kasutada eesti keelt ka akadeemilises arutelus.“

Konkurssi korraldatakse alates 2010. aastast Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel. Konkursile võib esitada ka kõrgkooliõpikuid, mis pole välja antud riikliku programmi raames, kuid on pälvinud akadeemilise kogukonna tähelepanu. 

Allikas: Apollo Raamatuportaal, Archimedes

 

Erikord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Üldine

Erikord Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Koroonaviiruse (COVID-19) üleilmse puhanguga seonduvate terviseriskide ja soovituslike ettevaatusabinõude tõttu kehtib alates reedest, 13. märtsist Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias töötajatele ja üliõpilastele ajutine erikord. Õppetöö akadeemias hetkeseisuga jätkub, kuid haiguse leviku vältimiseks tuleb järgida asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid.

Töö- ja õppetegevus on korraldatud ümber järgnevalt: 

 • Mitte korraldada töötajate välislähetusi ega üliõpilaste reise välisriikidesse; juba vormistatud välislähetused riskipiirkondadesse tühistatakse.

 • Mitte lubada akadeemia õppehoonetesse inimesi, kes on viibinud välisriikides perioodil, kui Terviseamet on nimetanud antud riigi riskipiirkonnaks (12.03 seisuga Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Saksamaa, Prantsusmaa, Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania, Jaapan, Singapur, info on jälgitav Terviseameti koduleheküljelt).

  Riskipiirkondadest kutsutud väliskülaliste kutsed tuleb tühistada või edasi lükata; riskipiirkondadest saabuvad EMTA töötajad ja üliõpilased ei tohi kahe nädala jooksul alates Eestisse saabumisest EMTA õppehoonetes viibida ning peavad oma töö ja õppetöös osalemise vastavalt ümber korraldama.

 • Kui oled viibinud riskipiirkonnas, kontakteeru struktuuriüksuse juhi vm töö vahetu korraldajaga, üliõpilane õppekorraldusspetsialistiga.

 • Õppejõududel, kellele teadaolevalt on mõni nende üliõpilastest viibinud hiljaaegu riskipiirkonnas, palutakse sellest teada anda õppeosakonnale ja hoiatada ka üliõpilast, et ta ei tuleks õppehoonesse. 

 • Akadeemia uksed on külalistele suletud. Sisse pääseb vaid autoriseeritud uksekaardiga. 

 • EMTA korraldatavad avalikud kontserdid ja muud üritused ei toimu kuni 30. aprillini.

Tegemist on ajutiste abinõudega. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lähtub Terviseameti soovitustest ja riiklikest ettekirjutustest ning hindab olukorda operatiivselt. Akadeemia erikord kehtib kuni olukorra stabiliseerumiseni või uute korraldusteni.

Ametlikult kinnitatud infot ja juhiseid koroonaviiruse puhangu kohta leiab Terviseameti koduleheküljelt SIIT

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraldatavad avalikud kontserdid ja muud üritused märtsis ja aprillis ei toimu

Üldine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia korraldatavad avalikud kontserdid ja muud üritused märtsis ja aprillis ei toimu

Koroonaviiruse (COVID-19) üleilmse puhanguga seonduvate terviseriskide ja soovituslike ettevaatusabinõude tõttu ei toimu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) korraldatavad avalikud kontserdid ja üritused 13. märtsist kuni 30. aprillini. 

Tuginedes Vabariigi valitsuse ja Terviseameti soovitustele ja arvestades hoolsalt võimalikke riske, on EMTA juhtkond võtnud vastu otsuse jätta ära akadeemia korraldatavad üritused. 

“On ilmne, et rahvarohkete ja vahel ka arvukate rahvusvaheliste osapooltega ürituste korraldamine on käesoleval ajal komplitseeritud ja ebaturvaline nii publikule, töötajatele kui ka esinejatele. Kindlasti soovime ennetada olukorra eskaleerumist ja hindame esimeseks prioriteediks kõigi turvalisust,“ kommenteerib EMTA loometegevuse ja välissuhete prorektor Henry-David Varema. 

Võimalusel kõiki sündmusi ära ei jäeta ning need lükatakse edasi aasta teise poolde. Hetkel vastavad otsused veel puuduvad, kuid üritusi puudutava infoga kursis olemiseks on palutud jälgida EMTA üritusi kajastavat veebikülge emtasaalid.ee

Tegemist on ajutiste abinõudega. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lähtub Terviseameti soovitustest ja riiklikest ettekirjutustest ning hindab olukorda jooksvalt. 

 
Esseekonkurss

Konkurss

Esseekonkurss "Muusika ja mina – mina ja muusika" gümnasistidele / Täiendatud

Gümnaasiumiõpilased kõikjalt Eestist on kutsutud osalema esseekonkursil "Mina ja muusika – muusika ja mina". Parimaid ootavad rahalised stipendiumid ning eri- ja üllatuspreemiad. Osalemistähtaeg on 6. aprill, võitjad selguvad 20. aprillil. 

Essees tuleb otsida vastust ühele või mitmele järgnevatest küsimustest: 
1) Millised on tänapäeva gümnasisiti vaated ja ootused muusikamaailmale?
2) Milline võiks olla autori roll muusikamaailmas – kas tarbija või enamat? 
3) Millised on autori unistused seoses muusikamaailmas aktiivse osalemisega?
4) Kuidas saaks Eestis noorte hulgas muusikat ja muusika loomist tõhusamalt õpetada ja paremini propageerida?
5) Kuidas võiks Eesti muusikaelu paremini korraldada? 

Konkursile esitatud essee peab olema pikem kui üks lehekülg, aga mitte enam kui kolm lehekülge (vahemikus 4000–10,000 tm koos tühikutega). Essee tuleb saata hiljemalt 6. aprilliks aadressile eerik.joks@eamt.ee. Essee peab olema varustatud järgmise infoga: autori nimi, vanus, klass ja kool. 

Esseekonkurssi korraldab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond. Esseekonkursi esimene preemia on 100 eurot, teine preemia 50 eurot ning kolmas preemia 40 eurot. Preemiad makstakse välja stipendiumina ja kõiki essekonkursil osalejaid käsitletakse stipendiumikonkursil osalejatena. 

Peale peapreemiate antakse välja üllatus-eripreemiad. Võitjad kuulutatakse välja lahtiste uste õhtul, mis algab 20. aprillil kell 16 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ruumis A207. Lisaks võitjate autasustamisele tutvustatakse lahtiste uste õhtul osakonnas õpitavaid erialasid, süüakse pitsat, tehakse ringkäik akadeemia ruumides ja arutletakse muusika õppimise üle laiemalt. Lahtiste uste õhtule palutakse registreeruda hiljemalt 16. aprilliks e-posti aadressil eerik.joks@eamt.ee 
/ TÄIENDATUD: Seoses riikliku eriolukorra kehtestumisega lahtiste uste õhtut ja auhindade pidulikku üleandmist 20. aprillil EMTAs ei toimu. Osalejad saavad info konkursi tulemustest ja võimalikust preemiate üleandmisest e-postile. 

Täiendav teave: 
Eerik Jõks
eerik.joks@eamt.ee