LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
Ei suuda mõista
eelmine järgmine


Muusika autor Robert Schumann
Sõnade autor Adelbert von Chamisso
Tõlge Heli Susi
Teose kataloogi- või oopusenumber: op42 nr3
Tervikteosest Frauenliebe und -leben

Ich kanns nicht fassen, nicht glauben,
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätter doch unter allen
Mich Arme erhöht und beglückt?

Mir wars, er habe gesprochen:
Ich bin auf ewig dein
Mir warsich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

O laß im Traume mich sterben,
Gewieget an seiner Brust,
Den seligsten Tod mich schlürfen
In Thränen unendlicher Lust.
Ei suuda mõista, uskuda,
see saab ju olla vaid uni
kuis ta küll kõikide teiste seast
just mind nii ülendas, õnnestas?

Mulle näib, nagu oleks ta öelnud:
Ma olen igavesti sinu!”
Küllap ma ikka veel näen und
see ju ei saanud nii olla!

Oh las mind ses õndsas unelmas surra,
rõõmujoovastuses
ta käte vahel
igavest unustust juua.