LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

La Biche
Hirv
Šansoonid (6)
eelmine järgmine


Muusika autor Paul Hindemith
Sõnade autor Rainer Maria Rilke
Tõlge Liina Paroll , Grant E. Hicks
Tervikteosest 6 Chansons

O la biche; quel bel intérieur
d'anciennes forêts dans tes yeux abonde;
combien de confiance ronde
mêlée à combien de peur.
Tout cela, porté par la vive
gracilité de tes bonds.
Mais jamais rien n'arrive
à cette impossessive
ignorance de ton front.
Oo hirv, mis ürgne mets
Su silmist meile aimub!
Kui palju tõelist usaldust,
Mis segatud on hirmust.
Ja kõike seda kannab
Su graatsiline hüpe.
Kuid miski eal ei muutu
Su lauba isetuse
Ja mõistmatuse ilmes.
O doe, what lovely ancient forest
depths abound in your eyes;
how much open trust
mixed with how much fear.
All this, borne by the brisk
gracility of your bounds.
But nothing ever disturbs
that unpossessive
unawareness of your brow.

Inglisekeelne tõlge: Grant E. Hicks