LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE
Teosed valitud autorilt:

Paolino ja Carolina retsitatiiv Lusinga, no, non c’è (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Paolino ja Geronimo retsitatiiv Ecco che qui sen vien (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Geronimo, Carolina, Elisetta ja Fidalma retsitatiiv Orsu’, piu’ non si tardi (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Elisetta Carolina Fidalma retsitatiiv Signora sorellina (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Fidalma ja Elisetta retsitatiiv Chetatevi e scusatela (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Geronimo ja Carolina retsitatiiv Prima che arrivi il Conte (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Paolino ja Geronimo retsitatiiv Signore, ecco qua il Conte (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi, Geronimo, Paolino retsitatiiv Orsu’, senza far punto cerimonie (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi, Carolina, Fidalma, Elisetta retsitatiiv Permettetemi dunque (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi ja Paolino retsitatiiv Amico mio (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Carolina ja Krahvi retsitatiiv Paolino ritarda con la risposta (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi retsitatiiv Io resto ancora attonito (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Carolina ja Krahvi retsitatiiv Lasciatemi, signore (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Elisetta, Krahvi, Carolina, Elisabetta, Fidalma Retsitatiiv No, indegno, traditore (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Geronimo ja Krahvi retsitatiiv Questa invero e’ curiosa! (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Paolino ja Fidalma retsitatiiv Ecco che or ora scoppia (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Carolina ja Paolino retsitatiiv Vanne, vanne, la seguita (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Elisetta ja Fidalma retsitatiiv Elisetta mia cara (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Elisetta, Fidalma ja Geronimo retsitatiiv Ebben? (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Geronimo retsitatiiv In un ritiro? (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Carolina ja Geronimo retsitatiiv Ah, Signore! (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Carolina retsitatiiv Come tacerlo poi (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi ja Carolina retsitatiiv Dove, dove, mia cara (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Fidalma, Elisetta, Geronimo, Krahvi ja Carolina retsitatiiv Colti vi abbiam (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Geronimo ja Paolino retsitatiiv Venite qua, Paolino (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Paolino retsitatiiv E a risolversi adesso (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa

Krahvi ja Elisetta retsitatiiv Il parlar di Carolina (tekst) (tervikteosest Il matrimonio segreto)   vahetekst
Domenico Cimarosa