LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE
Teosed valitud autorilt:

Mitridate aaria Toglietemi la vita ancor (tervikteosest Pompeo)   laul
Alessandro Scarlatti

Sento nel core   laul
Alessandro Scarlatti

Alidoro aaria Se Florindo è fedele io m’innamorerò (tervikteosest La donna ancora è fedele)   laul
Alessandro Scarlatti

Cara e dolce   laul
Alessandro Scarlatti

Sandino aaria Già il sole dal Gange (tervikteosest L'honestà negli amori)   laul
Alessandro Scarlatti

Son tutta duolo   laul
Alessandro Scarlatti

Mario aaria Le violette (tervikteosest Il Pirro e Demetrio)   laul
Alessandro Scarlatti

Sesto aaria O cessate di piagarmi (tervikteosest Pompeo)   laul
Alessandro Scarlatti