LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE
Teosed valitud autorilt:

Sweeter than roses (tervikteosest Pausanias)   laul
Henry Purcell

The Plaint (tervikteosest The Fairy-Queen)   laul
Henry Purcell

Music for a while (tervikteosest Oedipus)   laul
Henry Purcell

Remember not, Lord, our offences   laul
Henry Purcell

O sing unto the Lord a new song   laul
Henry Purcell

My beloved spake   laul
Henry Purcell

My heart is inditing   laul
Henry Purcell

Hear my prayer, O Lord   laul
Henry Purcell

Jehova, quam multi sunt hostes   laul
Henry Purcell

God is gone up   laul
Henry Purcell

Blow up the trumpet   laul
Henry Purcell

Beati omnes qui timent Dominum   laul
Henry Purcell

Here the deities (tervikteosest Welcome to all the pleasures)   laul
Henry Purcell

Close thine eyes and sleep secure   laul
Henry Purcell

'Tis nature's voice (tervikteosest Hail, bright Cecilia)   laul
Henry Purcell

Strike the viol (tervikteosest Come ye sons of art away)   laul
Henry Purcell

In vain the am'rous flute (tervikteosest Hail, bright Cecilia)   laul
Henry Purcell