LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Inter natos mulierum
eelmine järgmine

Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV72

Inter natos mulierum
non surrexit maior Iohanne Baptista
qui viam Domini praeparavit in eremo.
Ecce Agnus Dei,
qui tollit peccata mundi.
Alleluia.
Naisest sündinute seast
ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest,
kes kõrbes Issandale valmistas tee.
Vaata, see on Jumala Tall,
kes maailma patud ära kannab.
Halleluuja!