LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

So fahr ich hin zu Jesu Christ
eelmine järgmine

Muusika autor Heinrich Schütz
Sõnade autor Nikolaus Herman
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV379
Tervikteosest Geistliche Chormusik

So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrecken.
So schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwecken,
denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
der wird die Himmelstür auftun,
mich führen zum ewigen Leben.
Nüüd lähen ma Jeesuse juurde,
oma käe sirutan ma välja.
Nüüd uinun ma ja puhkan rahus,
ükski inimene ei saa mind äratada,
üksnes Jeesus Kristus, Jumala Poeg,
tema avab taevavärava
ja viib mind igavesse ellu.