LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes
eelmine järgmine

Muusika autor Heinrich Schütz
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: SWV386
Tervikteosest Geistliche Chormusik

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.
Ein Tag sagts dem andern,
und eine Nacht tuts kund der andern.
Es ist keine Sprache noch Rede,
da man nicht ihre Stimme höre.
Ihre Schnur gehet aus in alle Lande
und ihre Rede an der Welt Ende.
Er hat der Sonnen eine Hütten
in denselben gemacht
und dieselbige gehet heraus
wie ein Bräutigam aus seiner Kammer
und freuet sich wie ein Held
zu laufen den Weg.
Sie gehet auf an einem Ende des Himmels
und läuft um bis wieder an dasselbige Ende
und bleibt nichts für ihrer Hitz verborgen.

Die Himmel erzählen die Ehre Gottes,
und die Feste verkündiget seiner Hände Werk.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und auch dem Heiligen Geiste,
wie es war im Anfang, itzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Taevad jutustavad Jumala au
ja maapind kuulutab ta kätetööd.
Päev peab päevale kõnet
ja öö kuulutab ööle tarkust.
Ei ole see kõne ega sõnad,
mille hääl ei kostaks.
Üle kogu ilmamaa käib nende kõla,
maailma otsani nende sõna;
neisse on ta püstitanud
telgi päikesele.
Ja tema tuleb välja
nagu peig oma kambrist,
ta on rõõmus nagu kangelane
jooksmas oma rada.
Taeva äärel on ta lähtekoht
ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt,
nõnda et midagi ei jää varjule ta kuumuse eest.

Taevad jutustavad Jumala au
ja maapind kuulutab ta kätetööd.
Au olgu Isale ja Pojale
ja Pühale Vaimule,
nagu oli alguses, olgu nüüd, alati
ja igavesti Aamen.