LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Смерть
Surm
eelmine järgmine


Muusika autor John Tavener
Sõnade autor Anna Ahmatova
Tervikteosest Akhmatova Songs

VI
1.
Я была на краю чего-то,
чему верного нет названья...
Зазывающая дремота,
от себя самой ускользание...

2.
А я уже стою на подступах к чему-то,
что достается всем, но разною ценой...
На этом корабле есть для меня каюта
и ветер в парусах – и страшная минута
прощания с моей родной страной.

1.
Ma olin millegi äärel,
millel polegi õiget nime...
Uinutav tardumus,
mis libiseb iseendal käest...

2.
Juba seisangi ma millegi lävel,
mis saab kõikidele osaks, kuid erineva hinnaga...
Sel laeval on minu jaoks kajut
ja tuul juba purjedeskäes on hirmus hetk,
mil jätan kalli kodumaaga hüvasti.