LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ad manus
Kätele
eelmine järgmine


Muusika autor Dietrich Buxtehude
Tõlge Ave Teesalu (Paesalu)
Teose kataloogi- või oopusenumber: BuxWV75 nr3
Tervikteosest Membra Jesu Nostri patientis sanctissima

Quid sunt plagae istae
in medio manuum tuarum?


Salve Jesu, pastor bone,
fatigatus in agone,
qui per lignum es distractus
et ad lignum es compactus
expansis sanctis manibus.

Manus sanctae, vos amplector,
et gemendo condelector,
grates ago plagis tantis,
clavis duris guttis sanctis
dans lachrymas cum osculis.

In cruore tuo lotum
me commendo tibi totum,
tuae sanctae manus istae
me defendant, Jesu Christe,
extremis in periculis.

Quid sunt plagae istae
in medio manuum tuarum?
Mis haavad need on
sinu peopesade keskel?
(Sakarja 13, 6)

Ole tervitatud, Jeesus, hea karjane!
Oled kurnatud surmaheitluses,
sind on tõmmatud ristipuule,
sind on naelutatud ristipuule,
pühad käed välja sirutatud.

Pühad käed, kaisutan teid
ja kaeveldes vaimustun neist,
tänan ränki haavu,
karme naelu, pühi verepiisku,
neid katan pisarate ja suudlustega!

Sinu veres pestult end annan
tervenisti sinu hoolde.
Sinu pühad käed,
Jeesus Kristus, kaitsku mind
mu viimseis vaevades!

Mis haavad need on
sinu peopesade keskel?