LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

La patria è in tutto
Isamaa on kõikjal selles
eelmine järgmine


Muusika autor Nicola Vaccai
Sõnade autor Pietro Metastasio
Tõlge Malle Ruumet
Tervikteosest Vaccai vokaliisid

La patria è in tutto
di cui siam parti;
al cittadino è fallo considerar se stesso
separato da lei:
lutile o il danno chei conoscer dee solo
è ciò che giova o nuoce alla sua patria
a cui tutto è debitor.
Quando i sudori e il sangue
sparge per lui,
nulla del proprio ei dona,
rende sol ciò che nebbe.
Essa il produsse leducò,
lo nudrì:
con le sue leggi daglinsulti
domestici il difende,
dagli esterni con larmi.
Ella gli presta nome, grado ed onor,
ne premia il merto,
ne vendica le offese,
e madre amante a fabbricar saffanna
la sua felicità,
per quanto lice al destin
demortali esser felice.
Isamaa on kõikjal selles,
mille osad oleme;
kodanik ei tohi tunda
ennast temast eraldi,
mis kasulik talle või kahjulik
seda peab teadma, mis tuluks või kahjuks ta maale,
kellele on võlgu.
Kui valab ta higi või verd
tema pärast,
ei anna ta seda kui pärisoma, annab
vaid tagasi selle, mille saanud on temalt.
Isamaa on loonud tema, harinud,
ja teda toitnud,
kaitseb teda seadustega
solvangute,
relvadega ründajate eest.
Ta on andnud talle nime, au ja väärikuse,
tasub talle teenete eest,
maksab kätte teotatud au,
ta on armastav ema, kes õhinas
armastuses vormib tunnet,
kui saatus surelikelloa annab
tunda maist õnne.