LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ныне отпущаеши
Issand, nüüd lased Sa oma sulase rahus ära minna
eelmine järgmine


Muusika autor Galina Grigorjeva
Teose kataloogi- või oopusenumber: Nr1
Tervikteosest Диптих

Ныне отпущаеши раба Твоего,
Владыко, по глаголу Твоему с миром:
яко видеста очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех
людей,
свет во откровение языков,
и славу людей Твоих Израиля.
Valitseja, nüüd lased Sa oma sulase
rahus ära minna oma sõna mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet,
mille Sa oled valmistanud kõigi
rahvaste nähes:
valguseks paganaid valgustama
ja oma Iisraeli rahva auks.
Tekst: “Teenistusraamat” – Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik