LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Inclina Mater
Halstuse Ema
eelmine järgmine


Muusika autor Ignazio Donati
Tõlge Ave Paesalu (Teesalu)

Inclina Mater
misericordia aures tuae pietatis,
indignis supplicationibus meis,
et esto mihi miserimo peccatori pia et propitia,
in omnibus auxiliatrix,
Alleluja.
Halastuse Ema,
pööra oma kaastunde kõrvad
minu vääritute anumiste poole
ja ole mulle, vaesele patusele
lahke ja armuline, aitaja kõiges!
Halleluuja!