LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sixty years
Kuuskümmend aastat
eelmine järgmine


Muusika autor Rein Rannap
Sõnade autor Jalal ad-Din Rumi , Coleman Barks
Tõlge Doris Kareva
Tervikteosest Taevane ja maine

For sixty years I have been forgetful,
every moment, but not for a second
has this flowing toward me slowed or stopped.

I deserve nothing. Today I recognize
that I am the guest the mystics talk about.

I play this living music for my host.
Everything today is for the host.
Kuuskümmend aastat olen ma olnud hajali,
viimne kui minut, kuid mitte ainsalgi sekundil
pole see hoovus mu poole peatund või aeglustunud.

Midagi ma ei vääri. Täna saan aru,
et mina olengi Külaline, kellest müstikud kõnelevad.

Seda elavat muusikat mängin ma oma Võõrustajale.
Kõik täna on minu Võõrustaja jaoks.