LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ode IX
Песнь 9
9. laul
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tervikteosest Kanon pokajanen

Ирмо́с:
Бога человеком невозможно видети,
на Негоже не смеют
чини Ангельстии взирати;
Тобою же, Всечистая,
явися человеком Слово Воплощенно,
Егоже величающе,
с небесными вои Тя ублажаем.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне к вам прибегаю, Ангели, Архангели
и вся небесныя силы,
у Престола Божия стоящии,
молитеся ко Творцу своему,
да избавит душу мою от муки вечныя.

Помилуй мя, Боже, помилуй мя.

Ныне плачуся к вам, святии патриарси,
царие и пророцы,
апостоли и святителие
и вси избраннии Христовы:
помозите ми на суде,
да спасет душу мою от силы вражия.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ныне к вам воздежу руце,
святии мученицы, пустынницы,
девственницы, праведницы и вси святии,
молящиися ко Господу за весь мир,
да помилует мя в час смерти моея.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичене: Мати Божия,
помози ми, на Тя сильне надеющемуся,
умоли Сына Своего,
да поставит мя недостойнаго
одесную Себе,
егда сядет
судяй живых и мертвых, аминь.


Irmos:
Inimesed ei või Jumalat näha,
Tema peale ei julge
inglite väehulgadki vaadata.
Aga sinust, Kõigepuhtam,
ilmus Ta inimestele inimeseks saanud Sõnana.
Teda ülistades kiidame meie
sind õndsaks ühes taevavägedega.

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Oh inglid, peainglid ja kõik taevaväed,
kes te Jumala aujärje ees seisate,
teie juurde tõttan ma nüüd:
paluge oma Loojat,
et Ta päästaks mu hinge igavesest piinast!

Halasta mu peale, oh Jumal, halasta mu peale.

Oh pühad peavanemad,
kuningad ja prohvetid,
apostlid, piiskopid
ja kõik Kristuse väljavalitud, teie poole kisendan ma nutuga:
aidake mind kohtupäeval,
et Ta päästaks mu hinge vaenlase käest.

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule.

Oh pühad märtrid, erakud,
neitsipõlve pidajad, õiglased ja kõik pühad,
kes te Issanda ees kogu maailma eest palvet teete,
teie poole sirutan ma oma käed:
paluge, et Ta heidaks mulle armu surmatunnil!

Nüüd, ikka ja igavesti. Aamen.

Jumalasünnitajale: Oh Jumalaema,
aita mind, kes ma kangesti sinu peale loodan,
palu oma Poega,
et ta paneks mind, vääritut,
oma paremale käele,
kui ta istub maha
elavate ja surnute üle kohut mõistma. Aamen.


Tekst: Õigeusu palveraamat
Eirmos:
It is not possible for men to see God,
on Whom the ranks of angels
dare not gaze;
but through Thee, O all-pure one,
appeared to men the Word Incarnate,
Whom magnifying, with the
heavenly hosts we call Thee blessed.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

I now flee unto you, ye Angels, Archangels,
and all the heavenly hosts
who stand at the throne of God:
pray to your Creator
that He may save my soul from eternal torment.

Have mercy on me, O God, have mercy on me.

Now I turn to you with tears, holy patriarchs,
kings and prophets,
apostles and holy hierarchs,
and all the elect of Christ:
Help me at the judgement,
that He may save my soul from the power of the enemy.

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.

Now I lift my hands to you, holy martyrs, hermits,
virgins, righteous ones and all the saints,
who pray to the Lord to the whole world,
that He may have mercy on me
at the hour of my death.

Both now and ever, and unto the ages of ages. Amen.

Theotokion: O Mother of God,
help me who have strong hope in thee;
implore thy Son
that He may place me
on His right hand, unworthy as I am,
when He sitteth
to judge the living and the dead. Amen.