LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Autumn Night
Sügisöö
eelmine järgmine


Muusika autor Roxanna Panufnik
Sõnade autor Ikkyū Sōyon , John Stevenson
Tõlge Andrus Lauringson
Tervikteosest Wild Ways

Autumn Night

Tsu ta pon tsu-ta tsu po-po- pon etc.,
Chin chin chin chi-chi chin rin etc.
Hi hi hi hya ri ya ri hi, o hya to hya ri ya ri etc.

No moon on the best night for moon viewing;
I sit alone near the iron candle stand and
quiety chant old tunes -
The best poets have loved these evenings
But I just listen to the sound of the rain and
recall the emotions of past years.
A Melancholy autumn wind
Blows through the world:
The pampas grass waves,
As we drift to the moor,
Drift to the sea.
A wonderful autumn night, fresh and bright;
Over the echo of music and drums from a
distant village
The single clear tone of a shakuhatchi brings a
flood of tears -
Startling me from a deep, melancholy dream.
Sügisöö

Tsu ta pon tsu-ta tsu po-po- pon,
Chin chin chin chi-chi chin rin.
Hi hi hi hya ri ya ri hi, o hya to hya ri ya ri.

Pole kuud, kui oleks parim öö kuu vaatamiseks.
Ma istun üksi rauast küünlajala juures ja
laulan vaikselt vanu viise -
parimad poeedid on neid õhtuid armastanud.
Kuid ma kuulan vaid vihma häält ja
meenutan möödunud tundeid.
Nukker sügistuul
puhub üle maa:
pamparohi lainetab,
kui me triivime läbi raba,
kui me triivime merele.
Imeline sügisöö, värske ja kirgas.
Üle muusika ja trummide kaja
kaugest külast
kostab üks selge shakuhachi hääl
ja päästab pisarad valla -
ehmatades mind sügavast, nukrast unest.