LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Вечер
eelmine järgmine

Muusika autor Sergei Tanejev
Sõnade autor Jakov Polonski
Teose kataloogi- või oopusenumber: op27
Tervikteosest 12 хоров a cappella

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры.
Сквозит лучезарное море,
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный.
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась.
В прозрачном тумане мелькнула
и скрылась крикливая чайка.

Качается белая пена
У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок; как перлы,
Росы освежителбной капли
Повисли на листьях каштана;
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.
Ju kustuva eha nõrk kiirgus
veel taevale sädemeid puistab.
All peegeldub kirgastav meri -
kõik vaik, mööda ranniku teed
sõitva kuljuse kõne vaid kostab.
ja ajuri laulude kaja
ürgmetsade laotuses hajub
Kord hõreda udu sees välgatas
kajak ja kadus, ja kadus

Veel kiigutab vahthalle kivide
ümber kui lapsuke uinumas
õõtsuvas hällis; Kui pärlid
on kastani lopsakail lehtedel
rippumas värskendav kaste
Neis pisarais kõikides helgib
veel kustuva eha nõrk kiirgus.
Käsitsi kirjutatud noodiridade pealne tõlge