LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lob des hohen Verstands
Kõrgema mõistuse kiituseks
eelmine järgmine


Muusika autor Gustav Mahler
Tõlge Martti Raide
Tervikteosest Des Knaben Wunderhorn

Einstmals in einem tiefen Tal
Kukuk und Nachtigall
Täten ein Wett' anschlagen:
Zu singen um das Meisterstück,
Gewinn' es Kunst, gewinn' es Glück:
Dank soll er davon tragen.

Der Kukuk sprach: "So dir's gefällt,
Hab' ich den Richter wählt",
Unt tät gleich den Esel ernennen.
"Denn weil er hat zwei Ohren gross,
So kann er hören desto bos
Und, was recht ist, kennen!"

Sie flogen vor den Richter bald.
Wie dem die Sache ward erzählt,
Schuf er, sie sollten singen.
Die Nachtigall sang lieblich aus!
Der Esel sprach: "Du machst mir's kraus!
Du machst mir's kraus! I-ja! I-ja!
Ich kann's in Kopf nicht bringen!"

Der Kukuk drauf fing an geschwind
Sein Sang durch Terz und Quart und Quint.
Dem Esel g'fiels, er sprach nur
"Wart! Wart! Wart! Dein Urteil will ich sprechen,

Wohl sungen hast du, Nachtigall!
Aber Kukuk, singst gut Choral!
Und hältst den Takt fein innen!
Das sprech' ich nach mein' hoh'n Verstand!
Und kost' es gleich ein ganzes Land,
So lass ich's dich gewinnen!"
Kukuk, kukuk! I-ja!
Kord juhtus all haljendavas orus,
et kägu ja ööbik
lõid võistluseks käed,
otsustamaks,
kellest saab metsa meisterlaulik.


Kui Sulle sobib,
siis valisin juba kohtuniku välja“, sõnas kägu.
Selleks saagu eesel.
Tal on kaks suurt kõrva,
mistõttu ta kuuleb hästi
ja otsustab, mis õige ja hea.“

Nad lendasid kohtuniku ette
ja kui asjad said selgeks räägitud,
võis võistlus alata.
Ööbik laksutas jumalikult.
Sa ajad mu hulluks“, teatas eesel.
Iiaah! Iiaah!
Ma ei suuda seda rohkem taluda“.

Seepeale tõi kägu kuuldavale
nii tertse, kvarte kui kvinte.
See meeldis eeslile. „Oot-oot, pea kinni!
Teen oma otsuse kohe teatavaks“.

Sa, ööbik, laulsid küll hästi,
aga kägu on koraalis tugevam.
Ta püsib paremini taktis
ja on ka tunnetuses peen.
Nii kõnelen ma kõrgema mõistuse nimel
tema on võitja!“