LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Unser Leben ist ein Schatten
Meie päevad on otsekui vari
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Bach
Tõlge Toomas Siitan

Unser Leben ist ein Schatten auf Erden
1Chr 29,15

Ich weiß wohl, daß unser Leben
oft nur als ein Nebel ist,
denn wir hier zu jeder Frist
mit dem Tode seind umgeben,
drum obs heute nicht geschicht
meinen Jesum laß ich nicht!
Sterb ich bald, so komm ich abe
von der Welt Beschwerlichkeit,
ruhe bis zur vollen Freud,
und weiß, daß im finstern Grabe
Jesus ist mein helles Licht,
meinen Jesum laß ich nicht!

Ich bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich gläubet, der wird leben,
ob er gleich stürbe,
und wer da lebet und gläubet an mich,
der wird nimmermehr sterben.
Joh. 11,2526

Weil du vom Tod erstanden bist,
werdich im Grab nicht bleiben,
mein höchster Trost deinAuffahrt ist,
Todsfurcht kann sie vertreiben,
denn wo du bist, da komm ich hin,
daß ich stets bei dir lebund bin,
drum fahr ich hin mit Freuden.

Ach, wie flüchtig, ach wie nichtig
ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet
und auch wieder bald vergehet,
so ist unser Leben, sehet!
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
sind der Menschen Sachen!
Alles, alles was wir sehen,
das muß fallen und vergehen,
wer Gott fürcht’, bleibt ewig stehen.

Ach Herr, lehr uns bedenken wohl,
daß wir sind sterblich allzumal!
Auch wir allhier keins Bleibens han,
müssen alle davon,
gelehrt, reich, jung, alt oder schön,
müssen alle davon.
Meie päevad maa peal on otsekui vari
1Aj 29:15

Ma tean ju, et me elu
on tihti nagu udu,
sest oleme siin igal hetkel
keset surma
ja kui see ka ei tule täna,
ei jäta ma oma Jeesust!
Kui suren, saan ma vabaks
maailma vaevadest,
puhkan täie rõõmuni
ja tean, et hauapimedas
on Jeesus minu hele valgus,
oma Jeesust ma ei jäta!

Mina olen ülestõusmine ja elu.
Kes minusse usub, see elab,
isegi kui ta sureb
ja ükski, kes elab ja usub minusse,
ei sure alatiseks.
Jh 11:25-26

Et sina surnuist tõusid,
ei jää ka mina hauda.
Mu suurim lohutus su taevaminek,
see võtab surmahirmu.
Sest kus sina oled, sinna tulen minagi,
et ikka sinu juures elada ja olla,
seepärast lähen sinna rõõmuga.

Oh kui põgus ja tühine
on inimeste elu!
Nii kuis udu kiirelt tõuseb
ja siis jälle kiirelt vaob,
näe, just nii on meie elu!
Oh kui tühised ja põgusad
on inimeste teod!
Kõik, mis me siin näeme,
see laguneb ja kaob,
kes kardab Jumalat, näeb igavikku.

Issand, aita meil meeles pidada,
et me oleme surelikud
ja et siin meil pole püsi,
vaid me kõik peame lahkuma,
olgu tark, rikas, noor, vana või ilus
me kõik peame lahkuma.
Teksti autorid veel:
Johann Flittner
Nikolaus Herman
Michael Franck
Johann Leon