LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Lieber Herr Gott, wecke uns auf
eelmine järgmine

Muusika autor Johann Christoph Bach
Tõlge Toomas Siitan

Lieber Herr Gott, wecke uns auf,
daß wir bereit sein, wenn dein Sohn kommt,
ihn mit Freuden zu empfangen,
und dir mit reinem Herzen
zu dienen durch den selbigen,
deinen lieben Sohn Jesum Christum
unsern Herren. Amen.
Oh armas Issand Jumal, ärata meid üles,
et me valmis oleksime, kui su poeg tuleb,
teda rõõmuga vastu võtma
ja sind puhta südamega
teenima sellesama
su armsa poja Jeesuse Kristuse,
meie Issanda abil, aamen.