LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Music for a while
Viivuks muusika
eelmine järgmine


Muusika autor Henry Purcell
Sõnade autor John Dryden
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: Z583
Tervikteosest Oedipus

Music for a while
Shall all your cares beguile:
Wondring how your pains were easd
And disdaining to be pleasd
Till Alecto free the dead
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her head,
And the whip from out her hands.
Viivuks muusika
viib kõik su mured:
imetle, kuis valu leidis leevendust
ja põlga rahuldust,
kuni Alekto koolnud vabastab
nende igavesist ahelaist,
kuni maod on pudenenud ta peast
ja piits kukkunud ta käest.