LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Christ lag in Todes Banden
Kristus oli surma kütkeis
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Martin Luther
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV4

Christ lag in Todes Banden
Für unsre Sünd gegeben,
Er ist wieder erstanden
Und hat uns bracht das Leben;
Des wir sollen fröhlich sein,
Gott loben und ihm dankbar sein
Und singen halleluja,
Halleluja!

Den Tod niemand zwingen kunnt
Bei allen Menschenkindern,
Das macht' alles unsre Sünd,
Kein Unschuld war zu finden.
Davon kam der Tod so bald
Und nahm über uns Gewalt,
Hielt uns in seinem Reich gefangen.
Halleluja!

Jesus Christus, Gottes Sohn,
An unser Statt ist kommen
Und hat die Sünde weggetan,
Damit dem Tod genommen
All sein Recht und sein Gewalt,
Da bleibet nichts denn Tods Gestalt,
Den Stach'l hat er verloren.
Halleluja!

Es war ein wunderlicher Krieg,
Da Tod und Leben rungen,
Das Leben da behielt den Sieg,
Es hat den Tod verschlungen.
Die Schrift hat verkündigt das,
Wie ein Tod den andern fraß,
Ein Spott aus dem Tod ist worden.
Halleluja!

Hier ist das rechte Osterlamm,
Davon Gott hat geboten,
Das ist hoch an des Kreuzes Stamm
In heißer Lieb gebraten,
Das Blut zeichnet unsre Tür,
Das hält der Glaub dem Tode für,
Der Würger kann uns nicht mehr schaden.
Halleluja!

So feiern wir das hohe Fest
Mit Herzensfreud und Wonne,
Das uns der Herre scheinen läßt,
Er ist selber die Sonne,
Der durch seiner Gnade Glanz
Erleuchtet unsre Herzen ganz,
Der Sünden Nacht ist verschwunden.
Halleluja!

Wir essen und leben wohl
In rechten Osterfladen,
Der alte Sauerteig nicht soll
Sein bei den Wort der Gnaden,
Christus will die Koste sein
Und speisen die Seel allein,
Der Glaub will keins andern leben.
Halleluja!
Kristus oli surma kütkeis,
me pattude eest äraantud,
kuid ta on taas üles tõusnud
ja elu andnud meile.
Seepärast olgem rõõmsad,
kiitkem tänulikult Jumalat
ja laulgem halleluuja.
Halleluuja!

Surmast ei saa võitu
ükski inimlaps,
see on me patu süü,
sest süütus oli kadund.
Seepärast tuli surm,
me üle võttis võimust
ja vangistas meid oma riiki.
Halleluuja!

Jeesus Kristus, Jumala Poeg
siis tuli meie eest
ja patud kustutas
ning võttis seega surmalt
kogu tema õiguse ja väe,
ei jäänud muud kui surma vari
ta kaotas oma astla.
Halleluuja!

See oli imeline sõda
kui surm ja elu võitlesid
ja elu võidu sai
ning neelas surma.
Kiri seda kuulutas
kuis üks surm teise õgis
ja surmast jäi vaid pilge.
Halleluuja!

Siin on tõeline Paasatall,
keda Jumal tõotas,
ta kõrgel ristipuul on küpsend
armastuses palavas.
See veri meie uksed märgistab
ja hoiab usku surma eest,
mõrtsukas ei ähvarda meid enam.
Halleluuja!

Suurt püha pühitsegem siis
rõõmsal südamel ja õnnes,
mida Issand meile paista laseb;
ta ise on see päike,
mis oma armusäras
valgustab me südamed
patuöö on otsas.
Halleluuja!

Me sööme ja elame
tõelisest paasaleivast,
vanal haputaignal pole kohta
halastusesõna juures.
Kristus tahab olla toiduks
ja kosutada üksnes hinge,
muud elu usk ei vaja.
Halleluuja!