LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ein feste Burg ist unser Gott
On kindel varjupaik me Jumal
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV80

1. CORO
Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns itzt hat betroffen.
Der alte böse Feind,
Mit Ernst ers jetzt meint,
Groß Macht und viel List
Sein grausam Rüstung ist,
Auf Erd ist nicht seinsgleichen.

2. ARIA (B), CHORAL (S)
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.
Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren.
Es streitvor uns der rechte Mann,
Den Gott selbst hat erkoren.
Wer bei Christi Blutpanier
In der Taufe Treu geschworen,
Siegt im Geiste für und für.
Fragst du, wer er ist?
Er heißt Jesus Christ,
Der Herre Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muß er behalten.
Alles, was von Gott geboren,
Ist zum Siegen auserkoren.

3. RECITATIVO (B)
Erwäge doch, Kind Gottes, die so große Liebe,
Da Jesus sich
Mit seinem Blute dir verschriebe,
Wormit er dich
Zum Kriege wider Satans Heer
und wider Welt, und Sünde
Geworben hat!
Gib nicht in deiner Seele
Dem Satan und den Lastern statt!
Laß nicht dein Herz,
Den Himmel Gottes auf der Erden,
Zur Wüste werden!
Bereue deine Schuld mit Schmerz,
Daß Christi Geist mit dir sich fest verbinde!

4. ARIA (S)
Komm in mein Herzenshaus,
Herr Jesu, mein Verlangen!
Treib Welt und Satan aus
Und laß dein Bild in mir erneuert prangen!
Weg, schnöder Sündengraus!

5. CHORAL
Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollten uns verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie saur er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht',
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

6. RECITATIVO (T)
So stehe dann bei Christi blutgefärbten Fahne,
O Seele, fest
Und glaube, daß dein Haupt dich nicht verläßt,
Ja, daß sein Sieg
Auch dir den Weg zu deiner Krone bahne!
Tritt freudig an den Krieg!
Wirst du nur Gottes Wort
So hören als bewahren,
So wird der Feind gezwungen auszufahren,
Dein Heiland bleibt dein Hort!

7. ARIA (DUETTO, A/T)
Wie selig sind doch die,
die Gott im Munde tragen,
Doch selger ist das Herz,
das ihn im Glauben trägt!
Es bleibet unbesiegt
und kann die Feinde schlagen
Und wird zuletzt gekrönt,
wenn es den Tod erlegt.

8. CHORAL
Das Wort sie sollen lassen stahn
Und keinDank dazu haben.
Er ist bei uns wohl auf dem Plan
Mit seinem Geist und Gaben.
Nehmen sie uns den Leib,
Gut, Ehr, Kind und Weib,
Laß fahren dahin,
Sie habens keinGewinn;
Das Reich muß uns doch bleiben.
1. KOOR
On kindel varjupaik me Jumal,
me tõhus kilp ja mõõk;
Ta aitab kõiges vaevas meid,
mis iganes meid tabaks.
Küll vana tige vaenlane
on tõega vihane,
suur vägi, palju kavalust
on tema hirmus relv:
maa peal ei ole tema sarnast.

2. BASSI AARIA JA KORAAL (SOPRAN)
Kõik, kes on sündind Jumalast
on võitjaks valitud.
Ei aita meie vägi siin
me varsti kadunud.
Üks õiglane siis võidelgu me eest,
kes Isast valitud.
Kes Kristuse verelipule
on ristimises truudust vandunud,
see võidab vaimus alati.
Sa küsid kes see on?
Ta nimi Jeesus Kristus,
Issand suurest väest,
ja tõesti ainus Jumal,
võit temale peab jääma!
Kõik, kes on sündind Jumalast
on võitjaks valitud.

3. BASSI RETSITATIIV
Jumala laps, vae seda armu suurt,
milles Jeesus ennast
oma verega sul kingib,
millega ta sinu
võitjaks saatana väe vastu
ja maailma, patu vastu
värvanud!
Ära anna oma hinges
kohta kurjal ega pahedel.
Ära luba oma südamel,
mis taevariik on maa peal,
kõrbeks saada!
Oma süüd sa valuliselt kahetse,
et Kristus oma vaimuga sul kindlalt oleks ligi.

4. SOPRANI AARIA
Tule mu südame kotta,
Issand Jeesus, minu igatsus!
Maailm ja saatan aja välja,
et sinu pilt võiks minus jälle särada,
nüüd välja, jäle patusaast!

5. KORAAL
Kui oleks ilm täis kuradeid,
kes tahaksid meid neelda,
ei karda meie kedagi,
eks Jumal või neid keelda?
Maailma vürstil veel
küll tige vihameel,
ei siiski võimust tal,
sest ta on kohtu all,
üks sõna rõhub teda!

6. TENORI RETSITATIIV
Oh hing, Kristuse verekarva lipu juures
siis kindlalt seisa
ja usu, et su Juht ei jäta sind,
ning et tema võit
ka sulle tee su ülendusse rajab!
Siis rõõmsalt lahingusse!
Kui sa vaid Jumala sõna
kuulda võtad ja ka meeles pead,
siis peabki põgenema vaenlane
on Lunastaja sinu pelgupaik!

7. ALDI JA TENORI DUETT
Nii õndsad need,
kes huulil kandvad Jumalat,
kuid õndsam veel see süda,
kes teda usus kannab!
Jääb võitmatuks,
lööb kõiki vaenlasi
ja kroonitud saab viimaks
kui surmal alistub.

8. KORAAL
Jääb meile tema sõna
ei saa nad selle vastu.
Ta on ju ühes meiega
oma vaimus, andides.
Nad ihu võivad võtta meilt,
au, vara, lapse, naise,
see mingu kõik,
ei ole kasu sellest neil
sest Riik jääb meile ometi.
Tõlge Toomas Siitan
ja Ferdinand Hörschelmann (nr 5)