LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Ma rahuga ja rõõmuga siit läen
eelmine järgmine

Kantaat
Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV125

1. Chor

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
In Gottes willen;
Getrost ist meir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille;
Wie Gott mir verheißen hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.

2. Arie

Ich will auch mit gebrochnen Augen
Nach dir, mein treuer Heiland, sehn.
Wenngleich des Leibes Bau zerbricht,
Doch fällt mein Herz und Hoffen nicht.
Mein Jesus sieht auf mich im Sterben
Und lässet mir kein Leid geschehn.

3. Rezitativ und Choral

O Wunder, daß ein Herz
Vor der dem Fleisch verhaßten Gruft
und gar des Todes Schmerz
Sich nicht entsetzet!
Das macht Christus, wahr' Gottes Sohn,
Der treue Heiland,
Der auf dem Sterbebette schon
Mit Himmelssüßigkeit den Geist ergötzet,
Den du mich, Herr, hast sehen lan,
Da in erfüllter Zeit ein Glaubensarm das Heil des Herrn umfinge;
Und machst bekannt
Von dem erhabnen Gott, dem Schöpfer aller Dinge,
Daß er sei das Leben und das Heil,
Der Menschen Trost und Teil,
Ihr Retter vom Verderben
Im Tod und auch im Sterben.

4. Arie

Ein unbegreiflich Licht erfüllt den Ganzen Kreis der Erden.
Es schallet kräftig fort und fort
Ein höchst erwünscht Verheißungswort:
Wer glaubt, soll selig werden.

5. Rezitativ

O unerschöpfter Schatz der Güte,
So sich uns Menschen aufgetan: es wird der Welt,
So Zorn und Fluch auf sich geladen,
Ein Stuhl der Gnaden
Und Siegeszeichen aufgestellt,
Und jedes gläubige Gemüte
Wird in sein Gnadenreich geladen.

6. Chor

Er ist das Heil und selig Licht
Für die Heiden,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
Und zu weiden.
Er ist deins Volks Israel
Der Preis, Ehr, Freud und Wonne.
1. Koor

Ma rahuga ja rõõmuga siit läen,
Jumala tahtes;
mu meel, mis leidnud lohutust
on tasane ja malbe.
Niinagu Jumal tõotas:
mu uneks on mu surm.

2. Aldi aaria

Ka kustund pilguga ma tahan
sind, kallis Päästja, otsida.
Ka siis kui keha variseb,
ei vangu süda ega lootus.
Mu Jeesus märkab mind kui suren
ja hoiab kõige halva eest.

3. Bassi retsitatiiv ja koraal

Oh imet küll, et süda
ei haua, mida ihu vihkab,
ega surmahirmu ees
ei kohku!
Seda teeb Kristus, Jumala Poeg,
truu Lunastaja,
kes juba surivoodil
taevarõõmuga mu hinge toidab,
keda sa mul, Issand näha lasid,
et viimsel tunnil usukäsi Issanda päästest haaraks;
ja ilmutasid,
suure Jumala ja kõige Looja kaudu
et ta on lunastus ja elu,
ning inimeste lohutus ja osa,
ja päästja hukatusest
nii surmas kui ka surres.

4. Tenori ja bassi duett

Suurt haaramatut valgust on täis siis kogu ilmamaa.
Siis lakkamata valjult kõlab
nii igatsetud tõotus:
Kes usub, see saab õndsaks.

5. Aldi retsitatiiv

Oo varakamber põhjatu,
mis inimestele on valla: maailmale,
mis viha, needuse on võtnud enda peale,
saab armutroon
ning võidumärk siis üles seatud,
ja iga vaga hing
ta armuriiki kutsutud.

6. Koor

Tema on lunastus ja õnnistav valgus
paganaile,
et valgustada neid, kes sind ei tunne
ja juhtida.
Tema on sinu rahva Iisraeli
tasu, au, rõõm ja õndsus.