LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn
Ma ei jäta sind, siis õnnistad sa mind
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Sõnade autor Picander
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV157

1. Arie (Duett)

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!

2. Arie

Ich halte meinen Jesum feste,
Ich laß ihn nun und ewig nicht.
Er ist allein mein Aufenthalt,
Drum faßt mein Glaube mit Gewalt
Sein segenreiches Angesicht;
Denn dieser Trost ist doch der beste.

3. Rezitativ

Mein lieber Jesu du,
Wenn ich Verdruß und Kummer leide,
So bist du meine Freude,
In Unruh meine Ruh
Und in der Angst mein sanftes Bette;
Die falsche Welt ist nicht getreu,
Der Himmel muß veralten,
Die Lust der Welt vergeht wie Spreu;
Wenn ich dich nicht, mein Jesu, hätte,
An wen sollt ich mich sonsten halten?
Drum laß ich nimmermehr von dir,
Dein Segen bleibe denn bei mir.

4. Arie, Rezitativ und Arioso

Ja, ja, ich halte Jesum feste,
So geh ich auch zum Himmel ein,
Wo Gott und seines Lammes Gäste
In Kronen zu der Hochzeit sein.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
Da bleibt dein Segen auch bei mir.

Ei, wie vergnügt
Ist mir mein Sterbekasten,
Weil Jesus mir in Armen liegt!
So kann mein Geist recht freudig rasten!
Ja, ja, ich halte Jesum feste,
So geh ich auch zum Himmel ein!
O schöner Ort!
Komm, sanfter Tod, und führ mich fort,
Wo Gott und seines Lammes Gäste
In Kronen zu der Hochzeit sein.
Ich bin erfreut,
Das Elend dieser Zeit
Noch von mir heute abzulegen;
Denn Jesus wartet mein im Himmel mit dem Segen.
Da laß ich nicht, mein Heil, von dir,
Da bleibt dein Segen auch bei mir.

5. Chor

Meinen Jesum laß ich nicht,
Geh ihm ewig an der Seiten;
Christus läßt mich für und für
Zu dem Lebensbächlein leiten.
Selig, wer mit mir so spricht:
Meinen Jesum laß ich nicht.
1. Tenori ja bassi duett

Ma ei jäta sind, siis õnnistad sa mind!

2. Tenori aaria

Ma hoian kindlalt Jeesusest,
ei jäta teda iial.
Ta üksi on mu pelgupaik,
seepärast haarab minu usk
ta õnnistavast palgest.
See trööst on tõesti parim.

3. Tenori retsitatiiv

Sa minu armas Jeesus,
kui mind on tusk ja kurbus taband,
siis oled sina minu rõõm,
ja rahutuses minu rahu,
ja hirmus minu pehme ase.
See petlik ilm on truuduseta,
ka taevast pole abi,
kõik ilma rõõm kui aganad on tuules.
Kui poleks mul sind, Jeesus,
kuspoole siis ma pöörduksin?
Seepärast iial sind ei jäta,
siis jäägu mul su õnnistus.

4. Bassi aaria, retsitatiiv ja ariooso

Jah, ma hoian Jeesusest,
nii saan ma taevasse,
kus Jumal ja ta Talle võõrad
on kroonituna pulmapeol.
Ma sind, mu lunastus, ei jäta,
siis mulle jääb su õnnistus.

Oh kui hea
on minu puusärk mulle,
sest Jeesus on mu süles!
Mu hing võib rõõmsalt puhata!
Jah, ma hoian Jeesusest,
nii saan ma taevasse,
Mis kaunis paik!
Tule, vaikne surm, vii sinna mind,
kus Jumal ja ta Talle võõrad
on kroonituna pulmapeol.
Hea meelega
ma ajalikud hädad
veel täna maha jätan.
Sest õnnistusega mind ootab Jeesus taevas.
Ma sind, mu lunastus, ei jäta,
siis mulle jääb su õnnistus.

5. Koor

Jeesus, sind ei jäta ma,
hoian ikka tema poole;
Jeesus saadab lõpmata
mind siis oma elujõele.
Õnnis on, kes ütleb ka:
Jeesus, sind ei jäta ma.