LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Le Reniement de st Pierre
eelmine järgmine
Motett
Muusika autor Marc-Antoine Charpentier
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: H424

1. Chœur
Historicus:
Cum caenasset Jesus et dedisset
discipulis suis corpus suum
ad manducandum et sanguinem
suum ad bibendum,
exierunt simul in montem Oliveti.
Tunc dixit illis Jesus:

2. Récitatif
Jesus:
Omnes vos scandalum patiemini in me, in ista nocte.
Scriptum est enim:
Percutiam pastorem, et dispergentur oves gregis.

3. Chœur
Historicus:
Respondens autem Petrus, ait illi:

4. Récitatif
Petrus:
Et si omnes scandalizati fuerint in te,
nunquam ego scandalizabor.

Jesus:
Amen dico tibi, Petre, quia in hac
nocte antequam gallus cantet, tu me negabis.

Petrus:
Ah, Domine! Etiam si oportuerit me mori tecum,
non te negabo.

5. Chœur
Historicus:
Similiter et omnes discipuli dixerunt:
Non te negabimus.
Etiam si oportuerit nos mori tecum,
non te negabimus.

6. Récitatif
Historicus:
Ecce Judas unus de duodecim venit,
et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus.
Irruerunt in Jesum et tenuerunt,
quod videntes discipuli ejus fugerunt.
Et Petrus extendens manum,
exemit gladium suum,
et percutiens servum Pontificis auriculam ejus amputavit.
Cui dixit Jesus :

7. Arioso
Jesus:
Converte, Petre, converte gladium tuum in locum suum.
Calicem, quem dedit mihi Pater,
non vis ut bibam illum?

8. Récitatif
Historicus:
Ministri ergo Judaeorum comprehenderunt et ligaverunt Jesum,
et cum duceretur ad principem sacerdotum,
sequebatur eum Petrus a longe, usque in atrium Pontificis.
Quem cum vidisset ostiaria dixit ei:

Ostiaria:
Numquid et tu ex discipulis hominis istius es?

Petrus:
O mulier, non sum, non novi hominem.

9. Chœur
Historicus:
Et introductus est Petrus in domum,
cumque sederet ad ignem
cum servis et ministris,
ut calefaceret se,
alia serva sic ait illi:

10. Récitatif
Ancilla:
Et tu cum Jesu Nazareno eras?

Petrus:
O mulier, non eram, non novi hominem.

Historicus:
Tunc interrogavit eum cognatus
ejus cujus abscidit auriculam, dicens:

11. Quatuor
Ostiaria & Ancilla:
Nonne tu Galileus es?
Nonne te vidi in horto cum eo?
Vere tu es, tu eras.
Nam et loquela tua manifestum te facit.
Tu ex discipulis hominis istius es.

Cognatus Malchi:
Nonne te vidi in horto cum eo?
Nonne tu percussisti Malchum?
Vere tu eras, tu eras; nonne tu
Galileus es?
Nam et loquela tua manifestum te facit.
Tu ex discipulis hominis istius es.

Petrus:
Non, non sum, vere non eram.
Nescio quid dicitis; non novi hominem.

12. Récitatif
Historicus:
Et continuo gallus cantavit.

13. Chœur
Historicus:
Tunc respexit Jesus Petrum.
Et recordatus est Petrus verbi Jesu,
et egressus foras, flevit amare.
1. Koor
Jutustaja:
Kui Jeesus oli pidanud koos jüngritega paasasöömaaega
ja andnud neile süüa leiba, öeldes,
et see on tema ihu ja juua veini,
öeldes, et see on tema veri,
läksid nad koos välja Õlimäele.
Siis Jeesus ütles neile:

2. Retsitatiiv
Jeesus:
Teie kõik taganete minust täna öösel.
Sest kirjutatud on:
Ma löön karjast ja karja lambad pillutatakse laiali.”

3. Koor
Jutustaja:
Aga Peetrus kostis ja ütles talle:

4. Retsitatiiv
Peetrus:
Kui ka kõik taganevad sinust,
ei tagane mina eluilmaski!”

Jeesus:
Tõesti, Peetrus, ma ütlen sulle, et täna öösel,
enne, kui kukk laulab, salgad sina mu ära.”

Peetrus:
Oh, Issand! Kui ma ka peaksin koos sinuga surema,
mina ei salga sind mitte!”

5. Koor
Jutustaja
Samamoodi ütlesid ka kõik teised jüngrid:
Me ei salga sind!
Kui me ka peaksime koos sinuga surema,
me ei salga sind mitte!”

6. Retsitatiiv
Jutustaja:
Ennäe, tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest
ja temaga oli kaasas suur rahvahulk mõõkade ja nuiadega.
Nad sööstsid Jeesusele kallale ja hoidsid teda kinni.
Seda nähes ta jüngrid põgenesid.
Peetrus aga sirutas käe,
tõmbas tupest oma mõõga
ja lõi ülempreestri sulast ning raius ta kõrva ära.
Jeesus ütles talle:

7. Arioso
Jeesus:
Peetrus, pista oma mõõk tuppe tagasi!
Või ei taha sa mul lasta juua sellest karikast,
mille Isa mulle on andnud?”

8. Retsitatiiv
Jutustaja:
Juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja sidusid ta kinni
ja kui teda viidi ülempreestri juurde,
järgnes Peetrus talle eemalt kuni ülempreestri õueni.
Teda nähes ütles uksehoidjatüdruk talle:

Uksehoidjatüdruk:
Eks sinagi ole üks selle inimese jüngreid?”

Peetrus:
Oh naine, ei ole, ma ei tunne seda inimest!”

9. Koor
Jutustaja:
Ja Peetrus juhatati elamisse,
ja kui ta istus koos orjade
ja sulastega lõkke ääres,
et end soojendada,
ütles teine teenijatüdruk talle:

10. Retsitatiiv
Teenijatüdruk:
Eks sinagi olnud naatsaretlase Jeesusega?”

Peetrus:
Oh naine, ei olnud, ma ei tunne seda inimest!”

Jutustaja:
Siis küsis temalt selle inimese sugulane,
kelle kõrva ta oli ära raiunud, öeldes:

11. Kvartett
Uksehoidjatüdruk ja teenijatüdruk:
Sa oled ju galilealane?
Eks ma näinud sind koos temaga aias?
Tõesti, sina see oled, see olid sina!
Sest su kõneviiski annab su ära.
Sa oled üks selle inimese jüngreid!”

Malkuse sugulane:
Eks ma näinud sind koos temaga aias?
Eks sina löönud mõõgaga Malkust?
Tõesti, see olid sina, sina see olid!
Sa oled ju galilealane?
Sest su kõneviiski annab su ära.
Sa oled üks selle inimese jüngreid!”

Peetrus:
Ei, ei ole, tõesti, mina see polnud!
Ma ei mõista, mida te räägite! Ma ei tunne seda inimest!”

12. Retsitatiiv
Jutustaja:
Ja kohe kires kukk.

13. Koor
Jutustaja:
Siis vaatas Jeesus Peetrust.
Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud,
ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma.