LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Fidalma aaria E’ vero che in casa 
Tõsi see
eelmine järgmine

1. vaatus, 5. stseen
Muusika autor Domenico Cimarosa
Sõnade autor Giovanni Bertati
Tõlge Malle Ruumet
Tervikteosest Il matrimonio segreto

FIDALMA
E' vero che in casa
io sono, io sono, io son la signora,
che m'ama il fratello,
che ognuno m'onora;
e' vero ch'io godo la mia liberta',
la mia liberta', la mia liberta'...
Ma con un marito via meglio si sta...

Un qualche fastidio e' ver che si prova;
non sempre la donna contenta si trova.
Bisogna soffrire qualcosa,
si sa, qualcosa, si sa...
ma con un marito via meglio si sta...

Mia cara ragazza, che andate a provarlo,
fra poco saprete se il vero vi parlo,
e dopo direte, son certa di gia'...
che con un marito via meglio si sta...
Fidalma
Tõsi see,
et oma majas olen proua,
et minust hoolib mu vend,
igaüks peab minust lugu,
tõsi ka see,
et naudin vabadust, vabadust...
Aga kalli mehega on elu magusam...

Tõsi see, et vahel tülinaks on meheke
ja naisukese meele mõruks teeb.
Teadagi, et taluma
peab kõike kannatliku meelega,
aga... kalli mehega ikka elu magusam.

Kallis tüdruk, teid kogemus ootab,
peagi saate teada, et sulatõtt ma räägin,
hiljem tõdemus tekib, olen selles kindel,
et kalli mehega elu... mõnusam.