LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Offertorium
eelmine järgmine
Domine, Iesu Christe
Tervikteosest Missa pro defunctis

Domine, Iesu Christe,
Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis inferni,
et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas
in lucem sanctam:

Quam olim Abrachae promisisti, et semini eius.

Ps. Hostias et preces
tibi Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.

Quam olim Abrachae promisisti, et semini eius.
Issand Jeesus Kristus,
au Kuningas,
vabasta kõigi surnud usklike hinged
põrgupiinadest
ja põhjatust sügavikust,
vabasta nad lõvi lõugade vahelt,
et põrgu neid ei neelaks,
et nad ei langeks pimedusse:
vaid lipukandja püha Miikael
juhtigu neid
pühasse valgusesse,

mida kord tõotasid Aabrahamile ja tema soole.

Ohvreid ja palveid
toome kiites Sulle, Issand:
võta nad vastu nende hingede eest, keda me täna
mälestame;
Issand, anna, et nad
läbi surma jõuaksid ellu.

mida kord tõotasid Aabrahamile ja tema soole.