LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Benedictus Dominus Deus
Kiidetud olgu Issand
eelmine järgmineBenedictus Dominus Deus Israel:
quia visitavit,
et fecit redemptionem plebis suae.
Et erexit cornu salutis nobis,
in domo David pueri sui:
Sicut locutus est per os sanctorum,
qui a saeculo sunt, prophetarum eius:
Salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium qui oderunt nos:
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris:
et memorari testamenti sui sancti.
Iusiurandum, quod iuravit
ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis:
ut sine timore, de manu
inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi:
In sanctitate et iustitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.
Et tu puer,
propheta Altissimi vocaberis:
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius:
Ad dandam scientiam salutis plebi eius,
in remissionem peccatorum eorum:
per viscera misericordiae Dei nostri:
in quibus visitavit nos,
oriens ex alto:
Illuminare his qui in tenebris
et in umbra mortis sedent:
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
Gloria Patri...
Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal,
et ta on tulnud oma rahva ligi
ja toonud talle lunastuse
ja on meile äratanud päästesarve
oma sulase Taaveti soost,
nagu ta on rääkinud ajastute algusest
oma pühade prohvetite suu läbi
päästmist meie vaenlastest
ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,
et halastust anda meie vanematele
ja pidada meeles oma püha lepingut,
vannet, mille ta on vandunud
meie isale Aabrahamile.
Nõnda ta laseb meid,
vaenlaste käest päästetuid,
kartmatult teenida teda
vagaduses ja õigluses tema ees
kõik meie elupäevad.
Ja sina, lapsuke,
sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks,
sest sa lähed Issanda eel temale teed valmistama,
et anda tema rahvale pääste tunnetus
nende pattude andeksandmises
meie Jumala südamliku halastuse läbi,
millega meile tuleb
päikesetõus kõrgustest.
See paistab nende peale, kes elavad pimeduses
ja surmavarjus,
see suunab meie jalgu rahuteele.