LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Tamquam ad latronem 
Nagu teeröövli kallale
eelmine järgmineTamquam ad latronem existis
cum gladiis et fustibus comprehendere me:
Quotidie apud vos eram
in templo docens,
et non me tenuistis:
et ecce flagellatum ducitis
ad crucifigendum.
V.: Cumque iniecissent manus Iesum,
et tenuissent eum, dixit ad eos.
Quotidie...
Nagu teeröövli kallale olete tulnud
mõõkade ja nuiadega mind kinni võtma:
Ma olin päevast päeva teie pool
pühakojas õpetamas,
ja te ei võtnud mind kinni:
aga näe, nüüd viite mind piitsutatuna
risti lüüa.
Kui nad panid käe Jeesuse külge
ja võtsid ta kinni, ütles ta neile:
Ma olin päevast päeva...