LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Sepulto Domino
Mattes Issandat
eelmine järgmine



Sepulto Domino, signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
Ponentes milites, qui custodirent illum.
V.: Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum,
petierunt illum.
Ponentes milites...
Sepulto Domino...
Mattes Issandat, pitserdati haud
ja veeretati kivi haua suu ette,
ja sõdurid pandi välja teda valvama.
Ülempreestrid läksid Pilatuse juurde
ja palusid talt seda.