LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

In Terra Pax
eelmine järgmine

Muusika autor Gerald Finzi
Sõnade autor Robert Bridges
Tõlge Helen Põldmäe
Teose kataloogi- või oopusenumber: op39

Baritone solo

A frosty Christmas Eve
when the stars were shining
Fared I forth alone
where westward falls the hill,
And from many a village
in the waterd valley
Distant music reachd me
peals of bells aringing:
The constellated sounds
ran sprinkling on earths floor
As the dark vault above
with stars was spangled oer.

Then sped my thoughts to keep
that first Christmas of all
When the shepherds watching
by their folds ere the dawn
Heard music in the fields
and marveling could not tell
Whether it were angels
or the bright stars singing.

Chorus

And there were in the same country shepherds abiding in the field,
keeping watch over their flock by night.
And, lo, the angel of the Lord came upon them,
and the glory of the Lord shone round about them,
and they were sore afraid. And the angel said unto them,

Soprano Solo

Fear not: for, behold,
I bring you good tidings of great joy,
which shall be to all people.
For unto you is born this day,
in the city of David a Saviour,
which is Christ the Lord.
And this shall be a sign unto you;
Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes,
lying in a manger.

Chorus

And suddenly there was with the angel
a multitude of the heavenly host praising God, and saying,
Glory to God in the highest, and on earth peace,
good will toward men.

Baritone Solo

But to me heard afar
it was starry music
Angelssong, comforting
as the comfort of Christ
When he spake tenderly
to his sorrowful flock:
The old words came to me
by the riches of time
Mellowd and transfigured
as I stood on the hill
Hearkning in the aspect
of theternal silence.

Chorus

and on earth peace, good will toward men.
Baritoni soolo

Härmasel jõuluööl
tähtede säras
üksinda asusin teele
kus läände langemas kink.
Ja niiskunud oru
mitmestki külast
minuni kostus
muusika, kellade kaja:
Helide plejaad
maapinnal piserdus
kui pimenend võlvil
särasid litreina tähed.

Siis mõtted mu viisid
esimesse jõuluaega,
mil karjased, valvamas
koidu eel karja
kuulsid muusikat väljal
ja imeks pandes ei mõistnud
kas laulavad inglid
või eredad tähed.

Koor

Karjased olid seal paigus õitsil
ja valvasid öösel oma karja.
Issanda ingel seisatas nende juures
ja Issanda kirkus säras nende ümber
ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile:

Soprani soolo

“Ärge kartke! Sest vaata,
ma kuulutan teile suurt rõõmu,
mis saab osaks kogu rahvale,
et teile on täna sündinud
Taaveti linnas Päästja,
kes on Issand Kristus.
Ja see on teile tunnustäheks:
te leiate lapsukese mähitud
ja sõimes magavat.”

Koor:

Äkitselt olid koos ingliga
taevased väed Jumalat kiitmas:
Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu,
inimestest hea meel!”

Baritoni soolo

Kuid kaugele minuni kandus
kui tähtedemuusika see,
inglite lohutav laul
kui Kristuse trööst,
kes õrnasti kõneles
murelikule kogudusele:
Iidsed sõnad minuni jõudsid
aegade rikkuse läbi
mahenenuina ja kirgastunuina,
kui seisin kingul ja
kuulatasin
igaveses vaikuses.

Koor

ja maa peal rahu, inimestest hea meel!
Tekst põhineb Luuka Teisel raamatul (8-14) ja Robert Bridgesi poeemil.