LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

On leaving
На исход
eelmine järgmine


Muusika autor Galina Grigorjeva
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

1.
Господи помилуй.

Канон при разлучении души от тела

2.
Каплям подобно дождевным,
злии и малии дние мои,
летним обхождением оскудевающе,
помалу исчезают уже,
Владынице, спаси мя.
(Песнъ 1)

3.
Нощь смертная
мя постиже неготова,
мрачна же и безлунна,
препущающи неприготовлена
к долгому оному пути страшному;
да спутешествует ми Твоя милость, Владынице.

Се вси дние мои исчезоша воистинну в суете,
якоже пишется, и лета моя со тщанием,
сети же смертныя воистинну
и горькия предвариша мою душу,
яже мя обдержат.
(Песнъ 7)

Великой последней гласящей трубе,
в страшное и грозное воскрешение суда,
воскресающым всем,
помяни мя тогда, Святая Богородице.
(Песнъ 8)

Последование по исходе души от тела

4.
Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих,
идеже несть болезнь, ни печаль,
ни воздыхание, но жизнь безконечная.
(Кондак)

5.
Сам Един еси Безсмертный,
сотворивый и создавый человека:
земнии убо от земли создахомся
и в землю туюжде пойдем,
якоже повелел еси,
Создавый мя, и рекий ми:
яко земля еси и в землю отыдеши,
аможе вси человецы пойдем,
надгробное рыдание творяще песнь:
Аллилуия, Аллилуия, Аллилуия.
(Икос)
1.
Issand, heida armu!

Kaanon hinge lahkumise tunnil

2.
Mu kurjad ja lühikesed elupäevad
on kahanenud aasta-aastalt
nagu vihmatilgad üksteise järel langevad,
ja on nüüd otsa saamas.
Oh Valitseja, aita mind!
(Laul 1)

3.
Mu kätte on jõudnud surma öö,
mille vastu ma valmis ei ole.
See öö on pime ja kuu ei valgusta teda;
ta saadab mind ettevalmistamatult
sellele hirmsale pikale teele.
Olgu Su arm, oh Valitseja, mulle juhatajaks.

Tõesti, kõik mu elupäevad on tühisuses mööda läinud,
nagu kirjutatud on ja mu eluaastad on ruttu ära kadunud.
Mu hing on surmavaeva
võrkudesse sattunud
ja nendest ei pääse ma!
(Laul 7)

Kui suure viimse pasuna hääl
kartusväärsel ülestõusmise päeval hüüab
ja kui kõik surnud üles tõusevad,
siis mõtle minu peale, püha Jumalasünnitaja.
(Laul 8)

Ilmlike inimeste matmine

4.
Lase puhata, oh Kristus, oma sulaste hinged,
ühes pühadega seal kus ei ole haigust,
ei kurbust ega ohkamist, vaid kus lõpmatu elu on.
(Kondak)

5.
Sina, kes Sa inimese lõid ja valmistasid,
oled üksi surematu, aga meie, maapealsed,
oleme kõik mullast loodud
ja läheme jälle tagasi samasse mulda,
kuidas seadsid Sina,
kes mind lõid ja ütlesid:
Sina oled põrm ja saad jälle põrmuks!”
Sinna peame ka meie kõik minema,
hauapealse jutuga lauldes:
Halleluuja, halleluuja, halleluuja.
(Ikos)
1.
Amen. Lord, have mercy!

Canon on the separation of the soul from the body

2.
Like drops of rain
My evil days and few,
Dried up by summer’s heat,
Already gently vanish:
O Lady, save me.
(Ode 1)

3.
The night of death,
gloomy and moonless,
Hath overtaken me,
Still unready, sending me forth
On that long and dreadful journey unprepared.
But let thy mercy accompany me, O Lady.

Lo, all my days are vanished, Of a truth,
in vanity, as it is written, And my years are also in vain;
And now the snares of death, Which of a truth are bitter,
Have entangled my soul,
And have compassed me round about.
(Ode 7)

When the last great trumpet shall sound
unto the frightful and dread Resurrection of the Judgement Day,
and all shall rise from the dead;
Then remember thou me, o holy Birth-giver of God.
(Ode 8)

After the soul leaves the body

4.
With the Saints give rest, O Christ, To the souls of Thy servants, Where there is neither sickness, nor sorrow, Nor sighing, but life everlasting.
(Kondakion)

5.
Thou only art immortal, who hast created and fashioned man.
For out of the earth
were we mortals made,
and unto the earth shall we return again,
as Thou didst command
When Thou madest me, saying unto me:
For earth thou art, and unto the earth shalt thou return.
Whither, also, all we mortals wend our way,
Making our funeral dirge the song:
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
(Ikos)

Service Book of the Holy Orthodox Catholic Apostolic Church