LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Anthem of St John the Babtist
eelmine järgmine

Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

John saw
Jesus coming towards him and declared,
Here is the Lamb of God
who takes away the sin of the world!
This is he of whom I said,
After me comes a man
who ranks ahead of me
because he was before me.

I came baptizing with water for this reason,
that he might be revealed to Israel.

I saw the Spirit descending from heaven like a dove,
and it remained on him.
I myself did not know him,
but the one who sent me to baptize with water
said to me,
He on whom you see the Spirit descend
and remain is the one
who baptizes with the Holy Spirit.
And I myself have seen and have testified
that this is the Son of God.”
Järgmisel päeval nägi Johannes
Jeesust enda juurde tulevat ja ütles:
Vaata, see on Jumala Tall,
kes kannab ära maailma patu.
Tema ongi see, kelle kohta ma ütlesin:
Pärast mind tuleb mees,
kes on olnud minu eel,
sest tema oli enne kui mina.
Minagi ei teadnud, kes ta on,
kuid ma olen tulnud ristima veega selleks,
et tema saaks avalikuks Iisraelile.
Ja Johannes tunnistas:
Ma nägin Vaimu tuvina taevast laskuvat
ja tema peale jäävat.
Minagi ei teadnud, kes ta on,
kuid see, kes minu läkitas veega ristima,
tema ütles mulle:
Kelle peale sa näed Vaimu laskuvat
ja tema peale jäävat, see ongi,
kes ristib Püha Vaimuga.
Ja ma olen näinud ja tunnistanud,
et seesama on Jumala Poeg.”
Tekst: Johannese 1, 29-34