LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Bogoroditse Devo
Oh Jumalasünnitaja Neitsi
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Богородице Дево, радуйся,
Благодатная Марие,
Господь с Тобою;
Благословена ты в женах,
и благословен Плод чрева Твоего,
яко Спаса родила
еси душ наших.
Oh Jumalasünnitaja Neitsi, rõõmusta
ennast Maria, kes sa oled saanud armu!
Issand olgu sinuga!
Õnnistatud oled sina naiste seas
ja õnnistatud on sinu ihusugu,
sest Sina oled ilmale toonud
meie hingede Lunastaja.