LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Cantate Domino canticum novum
Laulge Issandale uus laul
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Cantate Domino canticum novum:
Cantate Domino omnis terra.

Cantate Domino, et benedicite nomini ejus:
Annuntiate de die in diem salutare ejus.

Annuntiante inter gentes gloriam ejus,
in omnibus populis mirabilia ejus.

Quoniam magnus Dominus
et laudabilis nimis:
Terribilis est super omnes deos.

Quoniam omnes dii genitum demonia:
Dominus autem coelos fecit.

Confessio et pulchritudo in
conspecto ejus:
Sanctimonia et magnificentia in
sanctificatione ejus.

Afferte Domino patriae Genitum,
afferte Domino gloriam et honorem.
Afferte Domino gloriam nomini ejus.

Tollite hostias, et introite
in atria ejus:
Adorate Dominum in atria
sancto ejus.
Commoveatur a facie ejus universa terra:
Dicite in Gentibus quia Dominus regnavit.

Etenim correxit orbem terrae qui
non commovebitur:
Judicabit populos in sequitate.

Laetentur caeli, et exultet terra:
Commoveatur mare, et plenitudo ejus:
Gaudebunt campi, et omnia que in eis sunt.

Tunc exultabunt omnia ligna silvarum
a facie Domini, quia venit:
Quoniam venit judicare terram.
Judicabit orbem terrae in sequitate,
et populos in veritate sua.
Laulge Issandale uus laul:
Laulge Issandale, kõik maailm!

Laulge Issandale, kiitke tema nime,
kuulutage päevast päeva tema päästet!

Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!

Sest Issand on suur ja väga kiidetav
ja tema on kardetavam
kui kõik muud jumalad!

Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad,
Issand aga on teinud taevad!

Aulikkus ja auhiilgus on tema
palge ees,
võimsus ja ilu on tema
Pühamus!

Rahvaste suguvõsad!
Andke Jehoovale au ja võimsus!
Andke Issandale tema nime au.

Tooge annetusi ja tulge
tema õuedesse!
Kummardage Issandat
pühas ehtes.
Kõik maailm värisegu tema palge ees!
Ütelge paganate seas: “Issand on kuningas!”

Siis maailm jääb kindlaks,
ei see kõigu!
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut!

Taevad rõõmustagu ja maa ilutsegu,
meri ja selle täius kohisegu!
Hõisaku väljad ja kõik, mis seal on!

Siis rõkaku rõõmust kõik metsa puud
Issanda palge ees, sest tema tuleb!
Sest ta tuleb kohut mõistma maailmale!
Ta mõistab kohut maailmale õiguses
ja rahvaile oma ustavuses!
Tekst: Psalm 95