LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

2 slawishe Psalmen
2 slaavi psalmi
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

KХвалите Господа вси языцы,
похвалите Его вси людие,
яко утвердися милость Его на нас
и истина Господня пребывает во век.
Аллилуия.

Псалом 117

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу
и ныне присно и во веки веков.
Амин.

Господи, не вознесеся сердце мое,
ниже вознесостеся очи мои:
ниже ходих в великих,
ниже в дивных паче мене.
Аще не смиренномудрствовах,
но вознесох душу мою,
яко отдоеное на матерь свою,
тако воздаси на душу мою.
Да уповает Израиль на Господа,
oт ныне и до века.


Псалом 131
Kiitke Issandat, kõik paganad,
ülistage teda, kõik rahvahõimud!
Sest võimsaks on saanud tema heldus meie üle
Ja Issanda ustavus kestab igavesti.
Halleluuja!

Psalm 117

Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule
nüüd ja igavesti.
Aamen.

Issand, mu süda ei ole kõrk
ega ole mu silmad uhked,
ja ma ei nõua asju, mis mulle
on liiga suured ja imelised.
Eks ma ole oma hinge
taltsutanud ja vaigistanud?
Otsekui võõrutatud laps ema juures,
otsekui võõrutatud laps on mu hing minus.
Iisrael, looda Issanda peale
nüüd ja igavesti!


Psalm 131