LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Morning Star
Koidutäht
eelmine järgmine


Muusika autor Arvo Pärt
Tõlge Helen Põldmäe

Christ is the morning star,
who when the night of this world is past
brings to his saints
the promise of the light of life
and opens everlasting day.
Kristus on koidutäht,
kes siis, kui selle maailma öö on otsa saanud,
annab oma pühakutele elu valguse,
mida ta on tõotanud
ja teeb avatuks igikestva päeva.
Püha Bede'i haua kohale kirjutatud palve Durhami Katedraalis