LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Magnificat
eelmine järgmine

Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV243

Magnificat anima mea Dominum,
et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam
me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna,
qui potens est: et sanctum nomen eius,
et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiamin bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui,
deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles,
esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes. Suscepit Israel,
puerum suum, recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Patri et Filio, et spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.
Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala,
minu päästja pärast, sest Ta on vaadanud
oma ümmardaja madaluse peale.
Sest vaata, nüüdsest peale
kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju
teinud Vägev, ja püha on Tema nimi
ja Tema halastus kestab põlvest
põlveni neile, kes Teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, Ta on
pillutanud laiali need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt
ja ülendanud alandlikke, näljaseid on Ta täitnud heade
andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli
pidades meeles oma halastust, nõnda,
nagu Ta on rääkinud meie vanemate vastu,
Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd, alati ja igavesti.
Aamen.