LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Der Himmel lacht! die Erde jubilieret
Taevas naerab, rõkkab maa
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV31

1. SONATA

2. CORO
Der Himmel lacht! die Erde jubilieret
Und was sie trägt in ihrem Schoß;
Der Schöpfer lebt! der Höchste triumphieret
Und ist von Todesbanden los.
Der sich das Grab zur Ruh erlesen,
Der Heiligste kann nicht verwesen.

3. RECITATIVO (B)
Das A und O,
Der erst und auch der letzte,
Den unsre schwere Schuld in Todeskerker setzte,
Ist nun gerissen aus der Not!
Der Herr war tot,
Und sieh, er lebet wieder;
Lebt unser Haupt, so leben auch die Glieder.
Der Herr hat in der Hand
Des Todes und der Hölle Schlüssel!
Der sein Gewand
Blutrot bespritzt in seinem bittern Leiden,
Will heute sich mit Schmuck und Ehren kleiden.

4. ARIA (B)
Fürst des Lebens, starker Streiter,
Hochgelobter Gottessohn!
Hebet dich des Kreuzes Leiter
Auf den höchsten Ehrenthron?
Wird, was dich zuvor gebunden,
Nun dein Schmuck und Edelstein?
Müssen deine Purpurwunden
Deiner Klarheit Strahlen sein?

5. RECITATIVO (T)
So stehe dann, du gottergebne Seele,
Mit Christo geistlich auf!
Tritt an den neuen Lebenslauf!
Auf! von den toten Werken!
Laß, dass dein Heiland in der Welt,
An deinem Leben merken!
Der Weinstock, der jetzt blüht,
Trägt keine tote Reben!
Der Lebensbaum lässt seine Zweige leben!
Ein Christe flieht
Ganz eilend von dem Grabe!
Er lässt den Stein,
Er lässt das Tuch der Sünden
Dahinten
Und will mit Christo lebend sein.

6. Aria (T)
Adam muss in uns verwesen,
Soll der neue Mensch genesen,
Der nach Gott geschaffen ist.
Du musst geistlich auferstehen
Und aus Sündengräbern gehen,
Wenn du Christi Gliedmaß bist.

7. Recitativo (S)
Weil dann das Haupt sein Glied
Natürlich nach sich zieht,
So kann mich nichts von Jesu scheiden.
Muß ich mit Christo leiden,
So werd ich auch nach dieser Zeit
Mit Christo wieder auferstehen
Zur Ehr und Herrlichkeit
Und Gott in meinem Fleische sehen.

8. ARIA (S)
Letzte Stunde, brich herein,
Mir die Augen zuzudrücken!
Laß mich Jesu Freudenschein
Und sein helles Licht erblicken,
Laß mich Engeln ähnlich sein!
Letzte Stunde, brich herein!

9. CHORAL
So fahr ich hin zu Jesu Christ,
Mein Arm tu ich ausstrecken;
So schlaf ich ein und ruhe fein,
Kein Mensch kann mich aufwecken,
Denn Jesus Christus, Gottes Sohn,
Der wird die Himmelstür auftun,
Mich führn zum ewgen Leben.
1. SONATA

2. KOOR
Taevas naerab, rõkkab maa
ja kõik see, mis tema rüpes.
Looja elab, Kõikvõimas võitu pühitseb
ning on vaba surma kütkeist.
See, kes valis haua rahupaigaks,
Kõigepüham, ei näe kõdunemist.

3. BASSI RETSITATIIV
A ja O,
kes oli ja kes tuleb,
kes pani surmavangi meie raske süü,
on nüüd viletsusest välja tõmmatud.
Issand oli surnud,
ja näe, ta elab taas;
kui elab meie pea, on elusad ka liikmed.
On Issanda käes
surma ja surmavalla võtmed!
Kes oma rüü
on oma raskes kannatuses teinud veripunaseks,
end täna ehete ja hiilgusega katab.

4. BASSI AARIA
Elu vürst ja vapper sangar,
Jumalapoeg kõrgelt kiidetud!
Kas tõstab rist sind
kõrgele aujärjele?
Kas sinu hiljutised köidikud
on nüüd su väärisehted?
Kas sinu haavad tulipunased
on kiired sinu kirkusest?

5. TENORI RETSITATIIV
Eks tõuse siis, sa hing, mis Jumalast,
vaimus Kristusega üles!
Astu uude elusse!
Üles surnud tegudest!
Tee nii, et Lunastaja
näeb sinu elu selles ilmas!
See praegu õitsev viinapuu
ei kanna surnud vääte!
Elupuu ju hoiab oma võra elus!
Nii pageb iga kristlane
lennul oma hauast!
Ta jätab kivi,
jätab patu surilinad
maha
ja elab Kristusega.

6. TENORI AARIA
Aadam kõdunegu meis
ja tärgaku uus inimene,
kes loodud Jumala näo järele.
Sul tuleb vaimselt üles tõusta
ja patumülkast lahkuda
kui oled ihuliige Kristuses.

7. SOPRANI RETSITATIIV
Nii nagu loomulikult peale
kõik liikmed järgnevad,
nii ei saa mind miski lahutada Jeesusest.
Kui ma pean Kristusega kannatama,
siis pärast seda aega
ma tõusen Kristusega üles
ausse ja hiilgusse
ning omas ihus näen ma Jumalat.

8. SOPRANI AARIA
Nüüd tule, viimne tund,
mu silmi sulgema!
Mul lase näha Jeesuse rõõmusära
ja tema valgust eredat,
mind lase saada inglisarnaseks!
Nüüd tule, viimne tund!

9. KORAAL
Nüüd lähen ma Jeesuse juurde,
oma käe sirutan ma välja.
Nüüd uinun ma ja puhkan rahus,
ükski inimene ei saa mind äratada,
üksnes Jeesus Kristus, Jumala Poeg,
tema avab taevavärava
ja viib mind igavesse ellu.