LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jauchzet Gott in allen Landen!
Hõisake Jumalale kõigil mail!
eelmine järgmine


Muusika autor Johann Sebastian Bach
Tõlge Toomas Siitan
Teose kataloogi- või oopusenumber: BWV51

1. Arie

Jauchzet Gott in allen Landen!
Was der Himmel und die Welt
An Geschöpfen in sich hält,
Müssen dessen Ruhm erhöhen,
Und wir wollen unserm Gott
Gleichfalls itzt ein Opfer bringen,
Daß er uns in Kreuz und Not
Allezeit hat beigestanden.

2. Rezitativ

Wir beten zu dem Tempel an,
Da Gottes Ehre wohnet,
Da dessen Treu,
So täglich neu,
Mit lauter Segen lohnet.
Wir preisen, was er an uns hat getan.
Muß gleich der schwache Mund
von seinen Wundern lallen,
So kann ein schlechtes Lob
ihm dennoch wohlgefallen.

3. Arie

Höchster, mache deine Güte
Ferner alle Morgen neu.
So soll vor die Vatertreu
Auch ein dankbares Gemüte
Durch ein frommes Leben weisen,
Daß wir deine Kinder heißen.

4. Choral

Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn und Heilgem Geist!
Der woll in uns vermehren,
Was er aus Gnaden uns verheißt,
Daß wir ihm fest vertrauen,
Gänzlich uns lass'n auf ihn,
Von Herzen auf ihn bauen,
Daß uns'r Herz, Mut und Sinn
Ihm festiglich anhangen;
Drauf singen wir zur Stund:
Amen, wir werd'ns erlangen,
Glaub'n wir aus Herzensgrund.

5. Arie

Alleluja!
1. Soprani aaria

Hõisake Jumalale kõigil mail!
Kõik olendid
taevas ja maal
tõstku tema hiilgust,
ja meiegi tahame
oma Jumalale ohvrit tuua,
sest ta on vaevas, hädas
ikka olnud meiega.

2. Soprani retsitatiiv

Me kummardame templi poole,
kus elab Jumala kirkus,
kus tema truudus
iga päev
toob rohket õnnistust.
Me kiidame, mis tema meile teinud.
Ka kidur suu
peab pomisema tema imedest,
sest viletsaimgi kiitus
võib talle meeldida.

3. Soprani aaria

Kõigekõrgem, oma headus
igal päeval uuenda.
Siis näitab tänumeel
su isatruudusele
oma vagas elus,
et sinu lapsed oleme.

4. Soprani koraal

Kiitus ja au olgu
Isale, Pojale ja Pühale Vaimule,
kes rohkendab meis seda,
mis ta halastusest tõotas,
et kindlalt usuksime
ja kogu südamest
ta peale loodaksime,
et meie meel ja mõte
jääks vankumatult temaga,
seepärast laulame:
Tõesti, me jõuame selleni
kogu südamest uskudes.

5. Soprani aaria

Halleluuja!