LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Arabisher Tanz
Araabia tants
eelmine järgmine


Muusika autor Edvard Grieg
Sõnade autor Henrik Ibsen
Tõlge Marie Under
Teose kataloogi- või oopusenumber: op23. Nr15
Tervikteosest Peer Gynt

(Zelt eines Araberhäuptlings, einsam auf einer Oase.
Peer Gynt in seiner orientalischen Tracht, auf Polstern ruhend.
Er trinkt Kaffee und raucht aus einer langen Pfeife.
Anitra und eine Schar Mädchen tanzen und singen ihm vor.)

CHOR DER MÄDCHEN
Der Prophet ist erschienen!
Der Prophet, mit Allweisheit begabet,
Der Herr, der Prophet ist erschienen,
Zu uns übers Sandmeer getrabet!
Der Prophet, der das Rechte stets triffet,
Uns ist er, uns ist er erschienen,
Zu uns durchs Sandmeer geschiffet!
Jauchzt zu Flöten und Tamburinen:
Der Prophet, der Prophet ist erschienen!

(Anitra tanzt. Der Tanz nimmt einen weicheren Charakter an)

ANITRA
Sein Zelter der Milch gleicht, der weißen,
Die fleußt in des Paradieses Bronnen.
Beugt Euch! Kniet! Er ist gnädig gesonnen!
Seine Augen sind Sterne voll mildem Gleißen.
Doch welch Erdenkind trägt
Den Glanz des Glanzes, der ihnen entschlägt?

Durch die Wüste kam er.
Gold und Perlen entsprangen auf seiner Brust.
Wo er hinkam, ward Glanz und Lust.
Wo er schied, hat der Samum gewütet,
Wo er schied, Nacht und Dürre gebrütet.
Durch die Wüste kam er,
Kam geschmückt er einher,
Wie ein irdisch Geborener!
Die Kaaba, die Kaaba steht leer; –
Selbst hat's beschworen er!

CHOR DER MÄDCHEN
Der Prophet ist erschienen (etc.)

(Die Mädchen tanzen zu gedämpfter Musik)
(Araablaste pealiku telk üksikus oaasis.
Peer Gynt hommikumaises ülikonnas polstril puhkamas.
Ta joob kohvi ja suitsetab pikka piipu.
Anitra ja salk tüdrukuid tantsivad ja laulavad ta ees.)

TÜDRUKUTE KOOR
Prohvet on tulnud!
Tark Prohvet, kõiki juhtiv ja viiv;
me juurde, me juurde ta tulnud
läbi kõrbe, et merena lainetas liiv!
Prohvet, isand, kes õigust teeb igal pool, me juurde, me juurde ta tulnud,
läbi kõrbe ta lennanud kui nool!
Viled ja trummid kätte!
Põrmu Prohveti ette!

(Anitra tantsib. Tants muutub järk-järgult raugemaks)

ANITRA
Ta täkk on valge kui vaha või piim paradiisi lättest.
Ning õnnistus voolab ta kätest,
sest langegem põlvili maha!
Ta silmad on säravad tähed.
Kuis talud sa nende läike,
kui nende alla sa lähed, oo surelik inimlaps väike!

Ta lähenes kaudu kõrbe,
Rinnal kulla ja pärlite lõõm.
Kuhu saabus, sääl hõisatas rõõm.
Kust lahkus, sääl valitses õud,
Kust lahkus, möllas saamum ja põud.
Ta lähenes kaudu kõrbe,
Tõi õndsuse imelise,
Tõi pidupäevi ning pühi!
Jah, Kaaba, Kaaba on tühi; -
Ta seda kuulutas ise!

TÜDRUKUTE KOOR
Põrmu Prohveti ette (jne)

(Tüdrukud tantsivad summutet muusika saatel)