LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Oh võta, armas Jeesus, vastu mult
eelmine järgmine

Muusika autor Tõnu Kõrvits
Tõlge Kaja Kappel
Tervikteosest Kreegi vihik

Oh võta, armas Jeesus, vastu mult
Koorile ja keelpillidele
Eesti rahvaviis (Kolga-Jaani)

Oh võta, armas Jeesus vastu mult,
mis Sinu vaimu väes ma saanud Sult.
Su päralt peab mu süda olema,
ei eal Su pruut küll muidu pühaks saa.

Ei ilmas pruut mu pääle mõtlegi,
Kui oma peiu pääle üksiti.
Ma pean teda meeles pidama,
Kes ennast mulle peiuks andnud ka.

Jeesus! Su päralt peab mu süda olema, oh Jeesus!
Ma pean Teda meeles pidama.
Sa Isa sõna!
Kõik nüüd uueks looja südamest
kõik vana välja too.
Need lunastatud tulgu rõõmsasti
Jeruusalemma Talle pulmale.
Sinu arm mu südant uueks teeb.
Dear Jesus, Do Receive
For choir and string instruments
Estonian folk hymn from Kolga-Jaani

Dear Jesus, do receive
what the might of your spirit once gave me.
Yours shall be my heart,
nor Your Bride shall never be holy.

The Bride will never think of me
but only of her bridegroom.
And I shall ever remember Him
who also let me be my groom.

Jesus! Yours shall by my heart, oh Jesus!
I shall remember Him.
You, the Word of God!
Do recreate all,
and relieve us of the old.
Let the redeemed joyfully come
to Jerusalem to the marriage of the Lamb.
And Your Grace will renew my heart.
Tekst: eesti vaimulikud rahvaviisid