LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Minu hing, oh ole rõõmus
minu hing oh ole rõõmus
eelmine järgmine


Muusika autor Tõnu Kõrvits
Tõlge Kaja Kappel
Tervikteosest Kreegi vihik

Minu hing, oh ole rõõmus
Koorile
Eesti vaimulik rahvaviis (Lääne-Nigula)

Minu mure, vaev ja häda
lõpeb viimaks otsa ka.
Küll mu Issand tunneb seda,
kinnitab mind armuga.
My Soul, Rejoice
For choir
Estonian folk hymn from Lääne-Nigula

My worries, sorrow and troubles
will finally come to end.
My Lord shall know it
and confirm it in his his grace.
Tekst: eesti vaimulikud rahvaviisid