LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

P r e c e s  a d  l u c e m
Palve valguse poole
eelmine järgmine


Muusika autor Ülo Krigul
Tõlge Anne Lill , Valda Raud

...et lux perpetua,
et lux aeterna luceat eis,
Domine!

...ut liber fias sicut ventus,
mollis sicut lana ovis,
recta sicut sagita,
atque ut advenias in tua via
iam in cor Dei*

Requiem aeternam
dona eis, Domine!
Et lux perpetua,
et lux aeterna luceat eis

iam e corde Dei.

* eesti keelest ladina keelde tõlkinud Anne Lill
...ja katkematu
ja igavene valgus paistku neile,
Issand!

...et võiksid olla vaba nagu tuul
pehme nagu lambavill
ja sirge nagu nool
ja et jõuaksid oma teekonnal
otse Jumala südamesse.**

Igavene rahu anna neile,
Issand!
Ja katkematu,
ja igavene valgus paistku neile

otse Jumala südamest.

** inglise keelest eesti keelde tõlkinud Valda Raud
...and may perpetual,
and may eternal light shine upon them
O Lord!

…that you may be as free as the wind,
as soft as sheep`s wool,
as straight as an arrow;
and that you may journey
into the heart of God.

Grant them eternal rest,
O Lord
And may perpetual,
and may eternal light shine upon them

from the heart of God