LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Miserere
eelmine järgmine

Muusika autor Wolfgang Amadeus Mozart
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: KV85

Miserere mei, Deus, secundum magnam
misericordiam tuam.

Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut iustificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum iudicaris.

Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae
manifestasti mihi.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.

Cor mundum crea in me, Deus:
et spiritum rectum innova
in visceribus meis.

Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.

Libera me de sanguinibus, Deus, salutis meae:
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.
Jumal, ole mulle armuline
oma heldust mööda.

Pese mind hästi mu süüteost
ja puhasta mind mu patust!

Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud, ja olen teinud seda,
mis on paha sinu silmis, et sa oleksid õiglane oma sõnades,
ja selge oma kohtumõistmises.

Vaata, sul on hea meel tõest,
mis asub südame põhjas,
ja salajas annad sa mulle tarkust teada.

Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid
mu luud-liikmed, mis sina oled puruks löönud!

Loo mulle, Jumal, puhas süda,
ja uuenda mu sees
kindel vaim!

Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest,
ja heameelne Vaim toetagu mind!

Kisu mind välja veresüüst, oh Jumal, mu pääste Jumal!
Siis mu keel laulab rõõmsasti sinu õiglusest.
Tekst: Psalm 51