LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Laudate pueri I
Kiitke, Issanda sulased
eelmine järgmine

à 5
Muusika autor Claudio Monteverdi
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor

Laudate pueri Dominum.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in saeculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super coelos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit in coelo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:
Ut collocet eum cum principibus populi sui.
Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum laetantem.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc,
et semper, et in saecula saeculorum.
Amen.
Kiitke, Issanda sulased.
Issanda nimi olgu õnnistatud
nüüdsest peale ja igavesti.
Päikese tõusust tema loojakuni
olgu kiidetud Issanda nimi.
Issand on ülev kõigi rahvaste üle,
tema kirkus on üle taevaste.
Kes on kui Issand, meie Jumal,
kes troonib kõrgel
ja alandub vaatama, mis on taevas ja maa peal.
kes tõstab põrmust kehva
ja vaese ülendab tuhaasemelt,
et panna ta istuma ülikute kõrvale,
oma rahva ülikute kõrvale.
Kes asutab sigimatu majja elama
rõõmsalt poegade emana.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nagu oli alguses, olgu nüüd, alati ja igavesti.
Aamen.
Tekst: Psalm 113