LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Jauchzet dem Herrn, alle Welt
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad
eelmine järgmine

Psalm 100
Muusika autor Felix Mendelssohn-Bartholdy
Tõlge Eesti Filharmoonia Kammerkoor
Teose kataloogi- või oopusenumber: WoO28

Jauchzet dem Herrn alle Welt.
Dienet dem Herrn mit Freuden.
Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken.
Erkennet, dass der Herr Gott ist.
Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst,
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken.
Zu seinen Vorhöfen mit Loben.
Danket ihm, lobet seinen Namen.
Denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
Hõisake Issandale, kõik ilmamaad!
Teenige Issandat rõõmuga,
tulge tema palge ette hõiskamisega.
Teadke, et Issand on Jumal.
Tema on meid teinud ja tema omad me oleme,
Tema rahvas ja tema karjamaa kari.
Tulge sisse ta väravaist tänuga,
tema õuedesse kiitusega.
Ülistage teda ja andke tänu ta nimele.
Sest Issand on hea,
tema heldus kestab igavesti
ja tema ustavus põlvest põlve.
Tekst: Psalm 100