LORETA - Vokaalteoste eestikeelsete tõlgete andmebaas
Andmebaas sisaldab järgmisi teoseid: ooperid, oratooriumid, kantaadid, laulud ja liturgilised žanrid. Andmebaasi täiendatakse jätkuvalt uute teoste tõlgetega.

Tõlked pärinevad erinevatest allikatest ja on tehtud erineva eesmärgiga. Enamik tõlkeid ei ole mõeldud laulmiseks. EMTA raamatukogu ei ole tõlkeid sisuliselt toimetanud.

Andmebaasi koostajad on püüdnud saada ühendust kõikide tõlkijatega, kuid kahjuks pole see kõikidel juhtudel õnnestunud. Pretensioonide korral palume võtta ühendust tagasiside vormi kaudu.

Kõik andmebaasis toodud tõlked on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks. Muudel juhtudel palume võtta ühendust tõlkijaga.

Head kasutamist!
  OTSING   AUTORID   LAULUD, AARIAD   SUURVORMID   TÕLKIJAD   SAADA TAGASISIDE

Salvatoris hodie
Täna lunastaja
eelmine järgmine


Muusika autor Perotinus
Tõlge Janika Päll

Salvatoris hodie
sanguis pregustatur,
in quo Syon filie
stola candidatur.

Ecce nomen domini
de longinquo venit
hodie quod homini
perdito subvenit.

Ecce salva veritas,
veraque salvatio,
cujus in prepucio,
literalis cecitas
terminum invenit.
Täna saab ette maitsta
lunastaja verd,
milles pestakse valgeks
Siioni tütre rõivad.

Ennäe, Issanda nimi
tuleb kaugelt
täna, et aidata
hukkaläinud inimest.

Ennäe, rikkumata tõde
ja tõeline lunastus,
kelle ümberlõikamises
kirjatundmise pimedus
oma lõpu leidis.
On this day
the blood of the savior is foretasted,
and the robes of the daughter of Sion
are washed white.

Behold the name of the Lord
which comes from afar
today to help
fallen man.

Behold and hail the truth
and the true salvation,
whose literal blindness
in circumcision
found its end.